For nøkterne observatører har det lenge vært klart at Sverige nærmer seg stupet, men nå innrømmer de det selv også. I den siste rapporten til MSB (Myndighet for samfunnssikkerhet og beredskap) som Aftonbladet har fått tilgang til, er perspektivene dystre. Det brukes sterke ord med tanke på hvem som er avsender. Man bruker et langt skarpere språk enn tidligere. Sverige utsettes for store prøvelser, og de offentlig ansatte som møter flyktningene sliter med å få alt til å henge sammen. MSB går så langt som å si at det kan få følger for samfunnets evne til å fungere.

Fra rapporten kan en lese:

Med ett ökat antal flyktingar varnar myndigheten nu för att kapaciteten kan ta slut redan i december – och att sjukvården och socialtjänsten inte mäktar med sina åtaganden.

«MSB:s bedömning är att det redan ansträngda läget ytterligare kommer att förvärras», skriver man.

Nu slår myndigheten larm i långt skarpare ordalag än tidigare.

«MSB:s bedömning är att det redan ansträngda läget ytterligare kommer att förvärras», skriver man.

«Stora utmaningar»

Nytt för den här veckan är att myndigheten särskilt nämner «begynnande utträngningseffekter inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst».

– Man har så fullt upp att hantera ensamkommande barn och asylsökande så att man får problem med den ordinarie verksamheten, till exempel inom sjukvård och socialtjänst, säger Alexandra Nordlander, verksamhetsansvarig för operativ analys på MSB.

Hon säger att undanträngningseffekterna rapporterats från ett fåtal regioner men att myndigheten håller ögonen på om det skulle komma att breda ut sig i landet.

Trots att åtgärder vidtagits finns det «stora utmaningar för värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet», enligt MSB.