Helsetjenesten, skolene og sosialtjenesten er under et hardt press i Sverige. Det mangler personale og lokaler. Dette er virkeligheten i kommuner rundt om i Sverige. Grensene er åpne og strømmen av mennesker avtar ikke. Sverige befinner seg på kanten av stupet og ingen ansvarlige gjør noe for å sikre nasjonen. Justisminister Morgan Johansson konstanterer at hele systemet er under et stort press. Antall  asylsøkere er i følge prognosene opp mot 9 500 i uken. Løsningen er å fordele ansvaret bedre rundt om i Sverige. Dette kan sammenlignes med en rørlegger som skal stoppe en lekkasje i 10. etasje. Hvis rørleggeren fikser lekkasjen på den svenske måten vil den spres jevnest mulig nedover i boligblokka. Slik foregår problemløsning i det Herrens år 2015.

Det slås fast at situasjonen med stor sannsynlighet blir verre, som om det er den mest naturlige ting i verden.

Er det i det hele tatt håp om en lykkelig avslutning i historien om den selvutnevnte humanistiske stormakten?

Kritiskt läge för sjukvården, brist på lärare i skolan och stora utmaningar att hitta boende.
Så beskriver kommuner runtom i Sverige flyktingsituationen i en ny nationell kartläggning.
Vården, skolan och socialtjänsten. Alla tre står inför enorma påfrestningar, visar de rapporter som länsstyrelserna lämnat in till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande kommunernas situation i flyktingfrågan.

—-

TT: Något som överraskar i svaren?
– Nej, det visar att samhället är hårt belastat och det här ska tas på största allvar.
Den senaste prognosen är nu kring 8 000-9 500 asylsökande i veckan, med ingen minskning i sikte.
– Vi är i ett läge där vi tar emot fler flyktingar än vad vi någonsin har gjort och det sätter våra system under väldigt svår press. Samtidigt vet vi att det är väldigt olika fördelat. En slutsats jag drar är att det blir ännu viktigare att få fram anvisningslagen, som gör det möjligt att fördela ansvaret på ett bra sätt över landet, kommenterar justitieminister Morgan Johansson (S).

—-

Situationen som kommunerna beskriver är likartad över hela landet – redan nu ansträngd och med stor risk att förvärras.

Aftonbladet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂