Alfred Ydstebø er daglig leder og eier av Base Property, som har inngått avtale om drift av senteret for akuttinnkvartering av 1000 asylsøkere i det gamle Telenor-bygget på Forus. Bygningen leier Base Property av oslobaserte Norwegian Property.

Til Stavanger Aftenblad sier Ydstebø at avtalen, som ble inngått med Utlendingsdirektoratet, UDI, mandag, har en varighet på 12 måneder. Den kan bli forlenget, men ikke kortet inn. De får betalt 625 kroner per hode per døgn. Han sier de har påtatt oss en formidabel oppgave som de skal løse på en effektiv, profesjonell og verdig måte.

Til sammen vil avtalen gi 228 millioner kroner i løpet av ett år.

Det betyr at de går i pluss, noe annet ville vært uansvarlig, sier han.

Forusbeen 35 ble tatt i bruk av oljeselskapet BP midt på 80-tallet, men de siste årene har større deler av næringseiendommen på 25.000 kvadratmeter stått tomme. De siste Telenor-ansatte spaserte ut i august, men avtalen Base Property hadde med teleselskapet, gikk ut for én måned siden.

For å drive akuttsenteret trengs det 100 personer, og Base Property har ifølge Aftenbladet engasjert to underleverandører.

– Compass Group skal blant annet stå for bevertning, renhold og resepsjon (de er også involvert i mottakssenteret på Ågåtnes), og Leading Change, med tidligere sanitets- og forsvarpersonell, skal stå for sikkerheten. Det vil i tillegg komme tolker og helsepersonell, sier Ydstebø til Aftenbladet, som ikke minst har brukt mye tid på tre sikkerhetsaspekt knyttet til senteret:

Sikkerheten internt blant asylsøkerne. Enslige menn, kvinner og barn skal ikke bo sammen.

Sikkerheten for ansatte på senteret.

Konsekvenser for nabolaget og regionen.

Ifølge Ydstebø har de delt ut flygeblader og sendt e-poster til skoler, barnehager og bedrifter i området. Søndag klokken 17.00 blir det et informasjonsmøte hvor naboer og interesserte kan få svar på det de lurer på, sier Ydstebø til Aftenbladet, som forteller at kommunen også må tillate endringer i bruken av eiendommen; fra å være en kontorarbeidsplass til å bli et sovested for 1000 asylsøkere.

Hvilke konsekvenser et asylmottak med 1000 asylsøkere kan få å si for nabolaget, er det ingen som vil si noe om, men noe må det være, siden man bruker begrep som sikkerhetsaspekt. Uansett viser beløpene man opererer med at fremtidige kostnader blir astronomiske. Hva de menneskelige kostnadene blir, skal vi være forsiktige med å spekulere i.

Forus Telenor

Nytt permanent akuttmottak