Innenriks

To syriske asylsøkere som bodde på Gran Hotel Bolkesjø er blitt avhørt av politiet etter at de for tre uker siden forhørte seg rundt for å skaffe til veie skytevåpen, skriver Telemarksavisa (TA).

– Jeg kan bekrefte at politiet mottok en bekymringsmelding etter at noen har fanget opp signaler, vi har ettergått informasjonen i den og har identifisert de involverte personene, sier politioverbetjent Skule Worpvik ved Grenland politistasjon.

PST har vært koblet inn, men saken ser ikke ut til å affisere politiet nevneverdig.

Politiet sier at de ikke har noen indikasjon på at de to mennene planla en terroraksjon i Norge.

Er slike indikasjoner nødvendigvis så lette å oppdage? Avisen virker mer mistenksom enn politiet:

– Men er det ikke litt rart at nyankomne flyktninger fra et krigsherjet land som Syria viser en slik interesse for å skaffe seg skytevåpen?

– Jo, det kan nok virke litt rart, derfor blir det viktig for politiet å finne ut av hva som ligger i interessen og den helhetlige motivasjonen til de involverte og kartlegge dette, sier Worpvik videre.

PST får finne ut om de har tilknytning til terrorgrupper, legger han til.

Men IS opererer såvidt vites ikke med medlemskort. Det er vel ingen helt enkel jobb å oppdage et åndelig fellesskap. Er ikke våpeninteresse fra angivelige krigsflyktninger tilstrekkelig for automatisk å bli klassifisert som en sikkerhetstrussel og sendt ut? Må de ha jihad-håndboken liggende lett tilgjengelig på laptopen i tillegg?

En terroraspirant kan ut fra dette trekke den konklusjon at han forholdsvis risikofritt kan prøve å skaffe seg våpen, så lenge han ellers ligger lavt i terrenget.

39893_img___1395913330

Det var kanskje ikke rypejakt de syriske migrantene hadde i tankene?

Telemarksavisa