Norsk offentlighet har stiftet bekjentskap med en amerikansk etnonasjonalist og vet ikke hvordan det skal møte ham og putter ham derfor i fengsel. Det er en fattigslig reaksjon, også fra pressen som kun synes å kjenne negative karakteristikker. Det vaker mye rart rundt på siden til Greg Johnson, bla. fransk-indiske Savitri Devi som svermet for den ariske rase og hinduisme. 

Den amerikanske professoren Greg Johnson ble lørdag formiddag anholdt og plassert i varetekt for å forhindre at han fikk holde et foredrag for et høyreorientert forum som kaller seg Scandza.

– Den pågrepne forfekter og kommuniserer en høyreekstrem ideologi. Det er en fare for at den kan resultere i vold eller voldelige handlinger. Den pågrepne amerikanske statsborgeren blir derfor bortvist fra Norge, helst så fort som mulig, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Johnson har vært i både København og Stockholm og holdt lignende foredrag som det han skulle holde i Oslo. Kun i Oslo blir han anholdt før han får holdt foredraget.

Et opptak fra foredraget i Stockholm kan sees her. Hvis dette er representativt for hans syn er Johnson en hvit etnonasjonalist. Det er mennesker som ønsker å ivareta den hvite rases overlevelse. Det er mulig norske medier og politi forveksler overlevelse og overlegenhet. Det er to forskjellige ting.

Johnson sier klart og tydelig i foredraget at hvit etnonasjonalisme er et svar på de store endringer i samfunnet som truer med å gjøre den innfødte befolkningen til et mindretall.

Det er grunn til å reise spørsmål ved politiets begrunnelse for å pågripe Johnson. Hva menes med «høyreekstrem»? Det er et altfor generelt begrep til at det kan brukes som begrunnelse for pågripelse. Politiet må begrunne hvordan Johnsons ideologi kan resulterer i vold. I foredraget i Stockholm var Johnson klar på at vold var det dummeste etnonasjonalister kan foreta seg. Da får motstanderne vann på mølla. Han snakker i detalj om Brenton Tarrant som skjøt muslimer i en moske i Christchurch, New Zealand. Slike meningsløse hendelser gjør vårt arbeid mye vanskeligere, sier Johnson.

Hvis PST vet noe mer burde de fortalt det. De generelle uttalelsene Martin Bernsen kommer med, er ikke overbevisende.

NTB skyver Filter Nyheter foran seg. Filter Nyheter er et aktivistmedie med en klar politisk agenda. Normal aktsomhet tilsier at man tar deres fremstilling av Johnsons standpunkt med en stor klype salt.

Selv sier Johnson at han er feilsitert.

Det er veldig spesielt at norsk politi går til pågripelse av en utenlandsk gjesteforeleser og holder ham i varetekt inntil han kan uttransporteres av riket.

PST opplyser lørdag kveld til Dagbladet at Johnson sitter i politiets varetekt i påvente av effektuering av bortvisningsvedtak.

Amerikanerens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til avisa at Johnson motsetter seg utvisning.

– Min klient bestrider å være til fare for grunnleggende nasjonale interesser, og trodde han kom på besøk til et demokratisk land der han var invitert til å benytte sin ytringsfrihet, sier han. (NTB)

Det kan virke som om mediene og politiet har gjennomgått en radikalisering parallelt med at det skjer en polarisering i befolkningen. Politiet og mediene tar feil av at folk vinker farvel til multikultur og politisk korrekthet og lander på et nasjonalt standpunkt. Det kan lett bli en panikkreaksjon. Man ser høyreekstreme bak hver busk.

Hvit etnonasjonalisme er en logisk reaksjon på den utvanning av det nasjonale som Norge har opplevd de siste tredve-førti år. Hvit etnonasjonalisme er ikke det samme som nazisme. Det virker ikke som om politiet har analyseverktøyene som skal til for å skille ulike grupper fra hverandre.

Det finnes et stort felt på høyresiden. For hardcorevenstre er det fristende og lettvint å slå alle i hartkorn som høyreekstreme. Da blir jobben deres lettere. Men på sikt vil det øke motsetningene og politiet vil bli en del av problemet.

Det som står om Greg Johnson på wikipedia er skrevet av hans politiske motstandere, som Hope not Hate og Southern Poverty Law Center.

Man må gå til hjemmesiden til cross currents. Etnonasjonalisme er i medvind. Man kan ikke avfeie fenomenet uten å studere det med åpent sinn. Man oppdager at det finnes en antisemittisk strømning blant en del av forfatterne.

Temaet krever mer tid.

Johnson vil gjerne fremstå som intellektuell, men nivået er ikke plagsomt høyt. Etnonasjonalisme er et spor som lett overstyrer. Det er ikke sunt å se verden etnonasjonalistisk. Man må ha et allmenmenneskelig syn.

Se Johnsons syn på massakren i El Paso som eksempel:

Author of The White Nationalist Manifesto Blames Trump for El Paso shooting

Greg Johnson Arrested in Norway for Thoughtcrime

 

 

Kjøp Kjell Skartveits bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂