Tavle

Igår fastslo etterretningstjenesten SUPO at det er økende fare for terroraksjoner i Finland. Samme dag heves det uniformerte vaktholdet utenfor Stortinget.

Har terrortrusselen for et år siden virkelig blitt mindre med migrantstrømmen? Dengang førte PSTs heving av trusselnivået til midlertidig, generell bevæpning av politiet i Norge.

Finland har få flyktninger og får stadig færre, siden de reagerte mot migrantstrømmen med å stramme asylreglene. I Norge er det motsatt. Også med tanke på terrortrusler, tydeligvis.

Eller har norske myndigheter ikke noen tanke bak, bare følelser? Man vil ikke innrømme at «drømmen», den globale Kardemommebyen, fører til konkrete endringer, som ikke er i tråd med drømmen om det Nye Norge?