Nytt

Det begynner å gå opp for svenskene at migrantbølgen kommer til å koste dem dyrt. Foreløpig har de trøstet seg med at nye hender vil skape nye inntekter. Nå kommer økonomer på banen som sier at dette er ønsketenkning. Sverige kommer aldri til å få igjen pengene som det legger ut for å ta imot 190.000 migranter på et år.

Utgiftene begynner å bli virkelig store, de ruver på statsbudsjettet.

Næste år ventes regningen i Sverige at blive på godt 60 mia. svenske kroner, hvilket svarer til 6,4 pct. af statens budget. Det er mere end Sveriges samlede forsvarsbudget på godt 48 mia. svenske kr. og næsten det samme som de knap 64 mia. svenske kr., der bruges på hele Sveriges sygehusvæsen.

Men dette er bare de umiddelbare utgifter. De virkelig store tallene kommer når det må bygges nye boliger, gamle må restaureres, det må bygges infrastruktur, sykehus, skoler, veier, offentlig kommunikasjon for å håndtere den store befolkningsveksten. Et vanlig oppegående menneske vil forstå at befolkningsøkning på nærmere 200.000 mennesker i året, utsetter samfunnet for en enorm belastning. Men ikke i Sverige. I Sverige er migrasjon fortsatt hevet over debatt. Det skal ikke og må ikke stilles spørsmål ved migrasjonen.

De tiltak man foreløpig er enige om – retur til landene på Balkan av kosovoalbanere osv, er ren kosmetikk. Det kommer ikke til å hjelpe det dugg.

Svenske politikere må snart manne seg opp til å fortelle velgerne at de må finne seg i økte skatter, dårligere offentlige tjenster, for å ta imot fremmede som kommer til å bli en utgiftspost på ubestemt tid.

Lektor og ekspert på migrasjon, Joakim Ruist, bed Handelshögskolan ved Göteborg universitet.

»De økonomiske udgifter vil fortsætte også på det meget lange perspektiv. Det tager lang tid, inden flygtninge finder arbejde og et sted at bo. Og udgifterne for Sverige bliver ikke betalt tilbage – selv ikke hvis de finder arbejde,« lyder vurderingen fra Joakim Ruist.

»Det er således ønsketænkning, når den svenske regering taler om at tage imod flygtninge som en investering i fremtiden, der vil betale sig selv tilbage. For pengene bliver ikke betalt tilbage. Det er ikke sket historisk, og det kommer slet ikke til at ske fremover, da alle de simple job ikke længere findes i Sverige. Derfor bliver det dyrt for det offentlige, og derfor vil der blive færre penge til andre ting som skoler, ældrepleje og hospitaler,« forudser Joakim Ruist.

Vanlig sunn fornuft er suspendert. Migrationsvärket spår at migrasjonen vil stige fra årets 27,5 milliard til 60 milliard neste år og 75 milliarder i 2017. Burde ikke en forvaltning si fra: – Dette går ikke! Men ikke i Sverige.

Eksperter JyllandsPosten har snakket med sier at Sverige før eller senere blir nødt for å stenge grensene. Det samme gjelder Tyskland. Men det skjer ikke med dagens partier. For dem er åpne grenser blitt en trosartikkel. Det ser ut til at det må et regimeskifte til. Hvordan det skal skje er det ingen som vet.

Til neste år tas 8,8 milliarder fra ulandsbudsjettet på 40 millliarder. Det fører til øyeblikkelige protester fra svenske kyrkan og NGO’er.

Det har ikke gått opp for dem at Sverige selv kommer til å bli et uland.

 

http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8152266/Gigant-regning-venter-svenskerne/

Les også

-
-
-
-
-