Innenriks

Det er ikke så mange engler at det gjør noe på ærverdige Englegaard, et nyetablert asylmottak for mindreårige utenfor Tvedestrand. Det tidligere aldershjemmet ble pusset opp og omgjort til gjestehus før det i sommer ble leid av UDI og Link AS. De nye gjestene er mindreårige gutter fra andre kontinenter. Mottaket huser 40 gutter i alderen 14-18 år. Politiet fikk igår beskjed om at det var knivstikking på mottaket. En glassdør hadde blitt knust og glasset ble benyttet av beboerne til å stikke hverandre. To gutter er innlagt på sykehus med stikkskader.

Det så ut til å være en kamp mellom gutter fra Afghanistan og Eritrea, ifølge politiet. Slike voldsepisoder er problematiske for politiet, ikke minst på grunn av språkbarrieren. Men politikere og mange andre tror fremdeles at disse unge mennene skal bli godt integrert i samfunnet med tiden. Ikke alle asylbeboere er like interesserte i integreringsprosessen og skolegang som norske politikere er. Det forsvinner stadig unge menn fra mottakene og det tar vel ikke all verdens tid før disse her oppdager at Sørlandsekspressen og Konkurrenten kjører til Oslo flere ganger daglig.

Mottaket er kostbart og andre oppgaver i kommunen er blitt satt på vent.

Tvedestrand kommunes ansvar for å ivareta helse, tolk, administrasjon og barnevern i forbindelse med driften av omsorgssenteret for enslige mindreårige asylsøkere på Englegaard, har medført betydelige ekstraoppgaver for helsestasjonen i Familiehuset på brygga.

englegaard-fra-luften-hagen-bak (1)

Englegaard ligger utenfor Tvedestrand og huser 40 unggutter fra forskjellige land.

englegaard

Englegaard slik det så ut som gjestehus. Å få drømmestedet omgjort til asylmottak for tenåringsgutter var neppe hva eier Celine Thommesen hadde i tankene. Men her gjetter vi bare. 

Agderposten  Tvedestrandsposten