Sakset/Fra hofta

Mange asylsøkere i Norge er under 18 år, ihvertfall etter eget utsagn. 1.100 har ankommet i løpet av 2014. De fleste av disse ungdommene er gutter. Så langt iår har 38 blitt borte fra asylmottakene. Alle er fra nordafrikanske land.

– Unge menn fra disse landene har lett for å forsvinne. Det er få av disse sakene, men de skaper hodebry og utfordringer, sier Pål Jostein Didriksen i UDIs asylavdeling

Men i Bergen vet politiadvokat Rudolf Christoffersen godt hvor disse guttene blir av:

Både politiet og utekontakten i kommunen finner barn i rusmiljøer og kriminelle miljøer i Bergen. Bakmenn har rekruttert dem på asylmottak, og sender dem til åpne rusmiljøer der de fungerer som selgere.

7ooqJsj2HPeEQfVGnjhXPAPi_JIhPdURgJ0CnOGoh9ig

Forsvinner lett, men dukker gjerne opp igjen på Grønland, ved Akerselva eller på Plata.

Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, har fulgt med i mange år. De rapporterer at 785 gutter og jenter under 18 år forsvant fra asylmottak i perioden 2000-2012. 

Norge behandler ikke disse barna som norske barn. Politiadvokat Christoffersen i Bergen sier:

– Da er det leteaksjoner og manngarder, samfunnet jobber dugnad for å finne dem. Når barn forsvinner fra asylmottak blir det bare loggført at de er borte.

Ifølge Press er hverken UDI, barnevernet eller politiet særlig interessert i å følge opp barna som har forsvunnet.

UDI har også registrert et nytt fenomen: Mindreårige som kommer til Norge uten å søke asyl. De har rømt fra fattigdommen i sitt hjemland. Det er bare å ta turen over Svinesund, ingen teller dem, ingen registrerer dem. Vi vet ikke engang at de er her. 

Vårt Land