Kommentar

Bildene forteller det samme: Menneskemengde som presser på, politi som forsøker å holde igjen, men må gi tapt. Menneskebølgen ruller inn over Europa som en naturkraft. Hvorfor kan ingen stanse den?

Fordi den rammer Europa på dets svakeste punkt: humaniteten.

Europa har et selvbilde som det humanitære kontinent, det har nådd et sivilisatorisk nivå som har passert voldskultur. Derfor har de fleste land langt på vei lagt ned sine forsvar.

USA har et robust forsvar og er opptatt av egen sikkerhet. Det har bare tatt mot 1.900 syriske flyktninger. Ett av argumentene som brukes mot å åpne dørene er sikkerhet. Man vil vite hvem som kommer.

Det vil ikke Europa, som åpner dørene på vidt gap.

Europa aner ikke hvem det er som strømmer inn over dets grenser, og gjør heller ikke noe for å finne ut av det. Dvs det tas fingeravtrykk, men de vil kun ha betydning i ettertid, hvis vedkommende gjør noe dumt. Det finnes ikke noen samarbeidende myndighet i landene de kommer fra som kan bekrefte deres identitet.

Sikkerhetstjenestene har allerede sitt svare strev med å overvåke de salafister og jihadister som allerede finnes i Europa. Enten det er Sverige, Storbritannia eller Frankrike, så sier de det samme: Oppgaven er ved å vokse oss over hodet. Vi klarer ikke følge med på alle.

Derfor har det skjedd flere ganger den senere tid at terrorister in action senere har vist seg å være på politiets watchlist, men man klarte likevel ikke følge med på hva de foretok seg. Kouachi-brødrene som massakrerte Charlie Hebdo-redaksjonen var på en watchlist, det samme var Mehdi Nemmouche som drepte ansatte og besøkende på det jødiske museet i Brussel, Mohamed Merah som skjøt soldater, jødiske barn og en lærer på den jødiske skolen i Toulouse var også på radaren. Listen er lang.

Som om ikke det er nok: Vesten fører krig mot IS og Storbritannia har begynt å drepe navngitte britiske jihadister med droner. Disse har familie og venner i Storbritannia, deres «hjemland». Uansett hvor dumt disse «guttene» har stilt seg: Blod er tykkere enn vann. Familien og ummahen vil bruke de midler den kan mot myndighetene: Hva med legaliteten? Er det lov å drepe britiske borgere uten lov og dom? Mange står klar til å assistere dem, politisk og juridisk. Denne motstanden vil underbygge det ressentiment som finnes blant muslimer mot «behandlingen» de føler seg utsatt for. Det finnes allerede et følelse av utenforskap, av å være offer. Likvidering av «deres gutter» vil føles som et overgrep, noe myndighetene ikke hadde gjort hvis det gjaldt andre.

At disse «guttene» deltok i krig og bestialiteter og, ifølge britene planla angrep på britisk jord, viftes vekk. Det gjelder ikke. Man bruker juridisk spissfindigheter: Hvor er bevisene? Myndighetene kan ikke og kommer ikke til å fremlegge disse da det vil avsløre britenes muligheter til å avlytte jihadistenes kommunikasjoner, evt at de har infiltrert IS. Men kravet kan brukes som en hammer mot myndighetene.

Likvideringene vil bli brukt til å så mistillit mot britiske myndigheter og skape følelsen av forurettethet. En betydelig del av pressen, «eksperter» – som ofte er mer som synsere (Lars Gule), politikere (rekken her er lang) og akademikere (av typen Kjetil Lund) står klar til å legge deres status og prestisje i skålen for islamistene.

De driver integrering og representerer den gode vilje, men det er en omvendt integrering der vi tilpasser oss «dem».

Men man må ha en virkelighetsoppfattelse stilt på hodet for å mene at det er myndighetene som begår en feil når de tar ut jihadister som planlegger angrep på britisk, amerikansk eller australsk jord. Jihadistene erklærer selv at de vil angripe, men deres støttespillere i establishment later som om det ikke er virkelig. Som at det ikke er en ekte krig.

Graden av delaktighet og iver varierer. Men at det finnes en allianse mellom godhetsindustrien, politisk korrekte og muslimer i Vesten er lett å dokumentere. Noen vil mene at de selv er gode og tolerante. Men alle må måles på resultatene  og fruktene av deres arbeid er alt annet enn gode. Likevel holder de på som før.

Mediene ser ut til å ha inngått en avtale om at resultatene av deres «arbeid» aldri skal komme frem, at det aldri må stilles grunnleggende spørsmål: Hva er det dere egentlig holder på med?

Det er likevel  ved å bygge seg opp en motstand i Europa mot befolkningsendring, hovedsakelig fordi flertallet er muslimer og de representerer problemer på mange plan. Let’s face the fact.

Sjanse

Når flyktningbølgen tar av er det som om mediene og godhetsindustrien ser sin sjanse: De benytter samme våpen som migrantene: Humanitet er deres våpen.

Ingen europeisk ordensmakt vil når det kommer til stykket bruke vold mot migranter eller flyktninger i 2015. Det kan de ikke fordi mediene står klar til å henge ut hver eneste politimann eller soldat som våger å gjøre noe slikt. Ungarn er allerede blitt en bad guy. Det samme er Slovakia og Polen. De vil ikke være med på anstendighetsleken.

Bløff

Migrantene har forstått at ordensmakten er maktesløs. At den er en papirtiger. En ordensmakten ikke tør å bruke vold hvis den blir presset, er det samme som at den tas med buksene nede. Den er en bløff. Ordensmakt må være villig til å bruke vold hvis den utfordres, hvis ikke er den ingen ordensmakt.

Men alliansen mellom godhetsindustrien og mediene gjør at ordensmakten blir maktesløs. Den blir heller ikke backet av politikere som ikke tør gjøre noe annet enn å kapitulere og konkurrere om å være god.

Det politiske system er vippet ut av balanse. Det fungerer ikke.

Det er en meget alvorlig situasjon for Europa, likevel hører vi nesten ikke et pip om det. Vi hører bare en konkurranse om å være mest mulig god. Døren kan ikke gjøres vid nok.

Tyrkiske tilstander

Det sier seg selv at det er galskap. Intet land kan motta så mange mennesker i løpet av så kort tid. Hvis vi ikke vil gå over til tyrkiske løsninger: Teltleire til titusener av mennesker bak piggtråd. «Ville» ansamlinger av flyktninger som kan utnyttes grovt av arbeidsgivere. I praksis er de rettsløse.

Når mediene maser om hvor mange Tyrkia har tatt imot nevner de aldri dette: Hvordan Tyrkia behandler dem. Er det tyrkiske tilstander de ønsker?

Et postmoderne Europa tror vi lever i en tid uten vold og konflikt. Det fikk en alvorlig «jolt» av Krim og Ukraina. Det burde fått en alvorlig «jolt» av Syria-farerne, deres egen muslimske ungdom.

Men det er som om alt preller av som vann på gåsa.

Konkurranse i godhet

Det store tause flertall sitter tause og ser på politikerne og mediene og NGO’er som konkurrerer om å åpne dørene.

Vesten befinner seg i krig og motstanderne har forstått at humanitet er et mektig våpen. IS benytter det når de stiller krav om astronomiske beløp for gisler, før de skjærer hodet av dem på bestialsk vis.

Vesten burde forstått at det står overfor en motstander som spiller etter helt andre regler. I stedet kaster de seg i armene på «humaniteten».

Det er å begå en strategisk blunder som er utilgivelig i en krig.

Strategisk schizofreni

Selv myndighetene i de krigførende landene har mistet hodet: De samme landene som dreper navngitt europeiske jihadister i Syria, tror at de kan ta imot hundretusener av anonyme flyktninger/migranter uten at det får sikkerhetspolitiske konsekvenser.

Med den ene hånden dreper de muslimer, og med den andre tar de inn av hundretusener av ukjente muslimer.

Det er en strategic folly av slike dimensjoner at man lurer på hvordan det kan være mulig ikke å se sammenhengen. USA ser den, men ikke Europa.

Og jo mer vi tynges av oppgavene med å ta bølgen av mennesker inn over oss, jo mer presserende blir oppgaven og jo mindre tid får vi til å lure på hva vi holder på med.

Umyndiggjøring

De mektige institusjonene: EU-sentralt, mediene og myndigheter – er mer opptatt av å fjerne den politiske suvereniteten som sinker eller kan blokkere mottak av flyktninger: Kommunenes selvråderett skal oppheves, på EU-nivå skal fordeling av flyktninger bli obligatorisk og de som ikke føyer seg skal bøtlegges, har EU-kommisjonens president foreslått.

Vi er travle med å demontere demokratiet i humanitetens tjeneste.

Mediene forsøker å kvele opposisjon, ikke slippe den til. De mest opplagte spørsmål må ikke stilles.

Nøkkelen er hvordan humanitet er blitt et våpen. Det brukes av mediene mot folket og det brukes av islamister når de utnytter våre friheter til å ødelegge demokratiet  innenfra, akkurat slik kommunister og nazister har gjort.

Folket må ikke oppdage at friheten og demokratiet tas fra dem i rasende fart.