Nytt

All oppmerksomheten rundt presset på Europa har avledet oppmerksomheten fra hva andre land i regionen gjør for flyktningene. Hvor mange tar f.eks Saudi-Arabia imot? Det er Amnesty International og Human Rights Watch som stiller spørsmålet. Svaret er nedslående: Nesten ingenting.washingtonpost.com

Guess how many of these Syrian refugees Saudi Arabia & other Gulf states offered to take? 0

Embedded image permalink

Hverken Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait, Emiratene eller Bahrain har tatt imot annet enn en håndfull. Visstnok 148 for alle Golf-landene. Med det trykket som nå er på Europa er det endelig noen som stiller spørsmålet hvorfor ikke styrtrike Golfland tar sin del av byrden.

Kapasitet

Som Bobby Gosh skriver:

The region has the capacity to quickly build housing for the refugees. The giant construction companies that have built the gleaming towers of Dubai, Abu Dhabi, and Riyadh should be contracted to create shelters for the influx. Saudi Arabia has plenty of expertise at managing large numbers of arrivals: It receives an annual surge of millions of Hajj pilgrims to Mecca. There’s no reason all this knowhow can’t be put to humanitarian use.

Men hvorfor har ikke europeiske land kommet på å stille spørsmålet selv? I stedet bruker de Tyrkia, Libanon og Jordans mottak som en slegge mot egen befolkning. De mest opplagte spørsmål blir ikke stilt: Hvis Qatar kan gjennomføre en av historiens største byggeprosjekter for å hoste VM i fotball i 2022, hvorfor kan de ikke gjøre noe for flyktningene fra Syria?

Krigens bakmenn

Sannheten er enda mer brutal: Qatar og Saudi-Arabia har vært blant de store bidragsyterne til jihadistene i Syria. Den senere tid er assistansen vridd over til Army of Conquest, som er en salafist-allianse under ledelse av Nusra-fronten. Også Tyrkia støtter denne alliansen og forsøker å lure USA til å støtte den.

De er krigens bakspillere- Imens later Europa som om det ikke forstår hva som foregår og pisker seg selv.

Europeerne bebreider seg selv at de ikke har humanitet, men glemmer å spørre hvordan det er med humaniteten i Golf-landene eller Tyrkia for den del. Det er som om europeerne ikke tør å erkjenne at humanitet betyr svært lite i disse landene.

Det er en ubehagelig erkjennelse. Hvordan forholder man seg til stater som ikke bryr seg om menneskeliv? Man trenger ikke se lenger enn til Saudi-Arabias bombing av Jemen, nå sist med klasevåpen. Men det får liten oppmerksomhet i Europa, og hvis det gjør det er det med påheng om at klasevåpenene er produsert i USA.

Hvitøyet

Golf-landene har ikke tatt imot noen, skriver Amnesty. 148 er lik zero. Men hvorfor? De har penger nok, syrerne er deres naboer. Saudi har en lang grense mot Jordan, transport av flyktninger ville vært lett. De mangler ikke penger, eller entreprenører. Svaret kan bare være at de ikke bryr seg.

As Amnesty International recently pointed out, the «six Gulf countries — Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Oman and Bahrain — have offered zero resettlement places to Syrian refugees.»

 

Washington Posts Ishaan Tharoor er en typisk amerikansk liberaler, som mener Europas frykt for muslimene er antisemittismen fra 30-årene om igjen. Det er enkel moralisme. Han nekter å se konsekvensene av å forandre demografien og ignorerer at det ikke finnes arbeid til ufaglærte. Heller ikke den kulturelle avstanden regnes som noe; The Arab world’s wealthiest nations are doing next to nothing for Syria’s refugees
Men når det kommer til Golfstatene er Tharoor forbausende klar, også på deres støtte til IS og andre jihadister.

That’s a shocking figure, given these countries’ relative proximity to Syria, as well as the incredible resources at their disposal. As Sultan Sooud al-Qassemi, a Dubai-based political commentator, observes, these countries include some of the Arab world’s largest military budgets, its highest standards of living, as well as a lengthy history — especially in the case of the United Arab Emirates — of welcoming immigrants from other Arab nations and turning them into citizens.

Moreover, these countries aren’t totally innocent bystanders. To varying degrees, elements within Saudi Arabia, Qatar, the U.A.E., and Kuwait have invested in the Syrian conflict, playing a conspicuous role in funding and arming a constellation of rebel and Islamist factions fighting the regime of Syrian President Bashar al-Assad.

Ikke ratifisert Flyktningkonvensjonen av 1951

The way that Saudi Arabia and other Gulf states aid Syrian refugees:

Embedded image permalink

Men motstanden mot å ta imot flyktninger er ikke et forbigående fenomen, en tilfeldighet. Ingen av Golfstatene har undertegnet Flyktningkonvensjonen av 1951. Det er den som Europa føler seg forpliktet av, herunder Norge. Den ble etablert i kjølvannet av andre verdenskrig, da millioner av mennesker var flyktninger. Nå er det flere som mener at migrantene som strømmer til Europa sprenger rammene for konvensjonen.

Men Golf-landene har altså ikke undertegnet konvensjonen. Det sier noe om deres holdning til humanitet, det sier også noe om at Vesten lukker øynene for at humanitet er deres egen egotripp. Det er ikke noe resten av verden er med på.

None of these countries are signatories of the United Nations’ 1951 Refugee Convention, which defines what a refugee is, and lays out their rights, as well as the obligations of states to safeguard them. For a Syrian to enter these countries, they would have to apply for a visa, which, in the current circumstances, is rarely granted. According to the BBC, the only Arab countries where a Syrian can travel without a visa are Algeria, Mauritania, Sudan and Yemen — hardly choice or practical destinations.

Dette handler om hvordan man behandler mennesker. Golf-landene tar imot millioner av utlendinger som får arbeid, men de har minimalt med rettigheter og blir systematisk nektet statsborgerskap. I flere land er utlendingene i flertall, men en liten elite innen de innfødte styrer alt.

Det snakker ikke vestlige ledere om. I stedet kurtiserer de disse lederne pga deres store pengesekker, deres stemmevekt i FN og fordi islam får økende innflytelse i Europa.

 

 

Nettavisens Gunnar Stavrum tar opp Amnesty-rapporten og finner det skammelig at de rike Golf-landene ikke legger to pinner i kors for flyktningene. Han mener Vesten må legge press på landene, og tror det kan bidra til å få en slutt på krigen. Har ikke Stavrum fått med seg at Qatar og Saudi-Arabia driver war by proxy i Syria?

Saudi-Arabia nevnes knapt i FNs rapport om flyktninger, og presset mot de passive gulfstatene øker på sosiale medier. Dette er land som USA og vesten har nære forbindelser med økonomisk og militært. 

Nettavisen mener at det vil være et viktig bidrag for å få slutt på krigen i Syria hvis nabolandene som indirekte deltar i konflikten, også må ta større byrder i å hjelpe flyktningene.

Nære forbindelser? Ambivalente, tvetydige er mer dekkende. Saudi har distansert seg fra Obamas Iran-politikk. Hvordan skal flyktningehjelp bidra til en slutt på krigen? Stavrum uttrykker forhåpninger. Men hva bygger de på?