Sakset/Fra hofta

Douglas Murray har vært ute og reist og kommer hjem til et land – Storbritannia, og et kontinent,  Europa – som ser ut til å ha gått fra forstanden. Plutselig er syriske flyktninger vårt ansvar og det i en grad som gjør at alle kluter må settes til. Hvor er logikken?

Det er ingen logikk.

Hvilke land er det som har vært involvert i Syria? Det er de landene som nekter å ta imot en eneste syrisk flyktning. Det er Qatar, Saudi-Arabia, Kuwat, Emiratene som har sendt menn og materiell, men ikke tatt noe ansvar for det humanitære arbeidet. Det er de som har vært direkte involvert siden krigen begynte. Likevel får vi nå høre at det er Vestens skyld.

Hver gang Vesten blander seg inn i den muslimske verden kommer ramaskriket, og vi får høre hvor mye ummahen – fellesskapet av muslimer bryr, seg om hverandre. Men hva nå? Hvor er omsorgen og empatien nå? Hvor har den vært i alle disse årene?

Mediene bruker leirene i Jordan, Libanon og Tyrkia som pressmiddel mot Europa. Men skal man forstå krigen og hva som driver den må man forstå hvem som står bak. Det er de samme landene som nekter å ta en eneste syrer.

Whenever Britain or America or Israel do have any involvement in any Islamic country we hear a very great deal about the Ummah. The OIC and the Arab League for instance, never miss an opportunity to talk about the brotherhood and unity of the Islamic nation and how much any hurt or offence to any part of this entity hurts and offends the whole.

Well Iran and Qatar, the UAE, Saudi-Arabia and Turkey and almost every other Muslim country in the Middle East have been involving themselves in the Syria civil war for four years now. Many have sent fully-equipped armies of their own to fight intra-Islamic in the homeland of the Syrian people. And yet it is Europeans who are falling for the idea that because of this, it is our responsibility – not theirs – to pay for the mess they have created.

Hvor er den berømte ummah, broderligheten og solidariteten mellom Golflandene og små land som Jordan og Libanon?

Obama har nettopp inngått en viktig avtale med Iran som skal gi tilnærming. Men hvorfor finner Vesten seg i at president Rouhani står og lekser opp for Europa når Iran selv ikke har tatt noen syrere.

And while the Iranian president lectures the Hungarians and other Europeans on our shortcomings» in this regard, how many Syrians has Iran let in?

Sannheten er at ummahen ikke finnes slik den proklameres, sier Murray.

Men spørsmålet gjenstår: Hvor tok europeerne frivillig på seg å betale for andres synder?

 

 

Spectator blogs