Tavle

Barn er begavede og er vant til å høre om terror. Det er ingen grunn til å tror at barn flest vil bli mer engstelige av at skolene etablerer varslingssystem med tanke på terror. Tvert imot vil fokus på sikkerhet kunne virke beroligende, mener [barnepsykolog] Mørch.

Noen av oss vil vel si at det stikk motsatte er tilfelle, og at dette bare er et klassisk tilfelle av nytale, hvor krig er fred og tvang er frihet. Hva folk for 20 år siden ville sagt dersom vi hadde sagt at skolene i 2015 må sikres mot terror, kan vi bare fantasere om, men vi ville vel fått høre noe om ekstremisme fra Gule og co…

 

NRK