Sakset/Fra hofta

I flere europeiske land har man lagt ut videoer med tips og instruksjoner om hvordan man bør forholde seg i et terrorangrep. Nå har også svensk politi kommet på banen. Men her er det ikke snakk om terror altså – kun dagligdags skyting. Slik som det «alltid har vært» i Sverige. Hverdagsterror.

Det skjer stadig at tilfeldige svensker befinner seg i nærheten av likvideringene og svensk politi har nå gått ut med tips om hva du bør gjøre hvis du er i nærheten av en skyteepisode.

Flere «eksperter» har sagt at vi må venne oss til terroren: Ståle Ulrichsen, Harpviken, Magnus Ranstorp. Til og med PSTs analysesjef Jon Fitje Hoffmann sa det samme etter fredag 13. november. Og politikerne henger seg på. Vi må justere oss til den nye hverdagen.

EU ga i 2007 ut en håndbok om hvordan man ikke måtte blande sammen terror med islam. Her var det hjelpsomme retningslinjer for ord som politikere for all del burde unngå:

Banned terms are said to include «jihad», «Islamic» or «fundamentalist».

The word «jihad» is to be avoided altogether, according to some sources, because for Muslims the word can mean a personal struggle to live a moral life.

One alternative, suggested publicly last year, is for the term «Islamic terrorism» to be replaced by «terrorists who abusively invoke Islam».

Vi får håpe at disse håndbøkene er kastet i kassen for resirkulering, men sikker man ikke være når det gjelder EU.

Men BBC var enda tidligere ute med sin interne policy i 2006 da de ville unngå å bruke uttrykket «terrorist»:

These say that words such as «terrorist» should be avoided, as it carries «emotional or value judgments» and «can be a barrier rather than an aid to understanding».

Men alle terroraksjonene som vi har sett i de siste årene gjør det vanskeligere å kaste blår i øynene på folk. Jihadterroren taler for seg. Og den lar seg ikke skjule.

I 2014 delte britisk politi ut flyveblader om hva du bør gjøre under et terrorangrep:

Siden ble det videoer:

I 2017 produserte britisk politi en video om hva man burde gjøre under et terrorangrep på et feriested:

Norsk politi kom ut med råd etter terrorangrepet i Stockholm 7. april i år. Det måtte vel komme litt nærmere Norge først.

Også de minste barna skal lære å overleve. Dette kan bli like viktig som å lære å svømme. På amerikanske skoler har man i mange år trent på skoleskytingterror. Men det bunner mer i amerikansk ungdoms tilgang på skytevåpen enn islamistisk terror.

I Storbritannia har man nettopp startet et pilotprosjekt hvor barneskolene har fått tildelt boken Moggy’s Coming. Barna skal lære hva de bør gjøre i tilfelle av et terrorangrep. Boken viser katten Moggy som kommer for å ta musene.

Tja, det er vel nær nok…

Når kommer Ruter ut med råd om hva du skal gjøre i tilfelle terror på T-banen?

Man savner tiden fra fjellvettreglene og Trygg Trafikk. Den gangen man måtte passe seg for bilene, ikke sjåførene.

Fra «uskyldigere» og tryggere tider på nittitallet:

Video hvor svensk politi gir råd om skyteepisoder kan ses her: http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/223165