Likene i Nice etter at en jihadist med lastebil drepte 86 mennesker og skadet 458 på nasjonaldagen 14. juli 2016. REUTERS/Eric Gaillard 

Det britiske terrorpolitiet vil vurdere å droppe betegnelser som «islamist-terror» og «jihadister» når de skal beskrive terrorangrep av personer som oppgir islam som motiv. Forslaget om å erstatte ordene med nøytrale betegnelser, uten henvisning til islam, kommer fra Den nasjonale foreningen for muslimsk politi.

Lederen for antiterrorpolitiet i Storbritannia, Neil Basu, uttalte i en online konferanse at terrorpolitiet vil vurdere å droppe betegnelser som «islamist-terror» og «jihadister» når de skal beskrive terrorangrep av personer som oppgir islam som motiv, skriver The Times.

Neil Basu er ikke selv muslim, han er sønn av en indisk kirurg og walisisk sykepleiermor. Men han kan fortelle om en barndom hvor han opplevde rasisme som følge av «mixed race» som det offisielt heter i Storbritannia. Han sier at han kjempet hele livet mot rasisme. Det britiske terrorpolitiet har en svært lydhør leder når minoritetsgrupper i organisasjonen kommer med krav.

Presset om å fjerne tilknytningen til islam fra islamistisk terror kommer nedenfra i organisasjonen, fra britiske muslimske politibetjenter som jobber med anti-terror. Med seg har de den Nasjonale foreningen for muslimsk politi. De teller totalt 3000 personer og er representert ved konvertitten Alexander Gent – nå Sufyaan Gent. På konferansen foreslo Gent en endring i kulturen ved å slutte å bruke betegnelser som har en direkte kobling mot islam og jihad. «De… hjelper ikke på forholdet til de (muslimske) samfunnene og den offentlige tilliten.»

«a change in culture by moving away from using terms which have a direct link to Islam and jihad. These . . . do not help community relations and public confidence.”

Rizwan Mustafa, en tidligere politibetjent ved West Midlands police som ble foreleser ved Huddersfield University, skrev i en rapport at muslimer som jobber med anti-terror var ukomfortable med “Islamism” og “jihadi” som nedsettende betegnelser av islam og ga inntrykk av deres religion som voldelig og fiendtlig.

De foreslåtte nye betegnelsene for islamske terrorangrep inkluderer forslag som «tro-erklært terrorisme», «terrorister som misbruker religiøse motiver» og «følgere av Osama Bin Ladens ideologi».

The police are looking at dropping the terms “Islamist terrorism” and “jihadis” when describing attacks by those who claim Islam as their motive. Proposed alternatives include “faith-claimed terrorism”, “terrorists abusing religious motivations” and “adherents of Osama bin Laden’s ideology”.

Den nasjonale foreningen for muslimsk politi foreslår et arabisk ord som ikke er tilknyttet noen religion; irhabi. Irhabi brukes i Midtøsten som betegnelse for terrorister og kan benyttes for å beskrive personer som har ekstreme ideologier, skriver foreningen. Jihad burde droppes fordi det kan relateres til praktisering av islam ved gode gjerninger såvel som fysisk kamp «kun til selvforsvarformål», mener foreningen for muslimsk politi.

It suggested an Arabic word unrelated to religion: “Irhabi is commonly recognised to mean terrorist within the Middle East and could be used to describe people that hold extremist ideologies.” It said “jihad” should be dropped because the Arabic for “struggle” may refer in Islam to practising faith and good deeds as well as physical struggle “for the purpose of self-defence only”.

Rapporten trakk også inn høyreekstreme terrorister som Anders Behring Breivik. De sa at han hadde adoptert kristne symboler som korstog, men at disse terrorister som ham ikke ble omtalt som ‘Christianist’ eller ‘crusaderist’.

Far-right terrorists such as Anders Breivik, who killed 77 people in Norway in 2011, had adopted Christian symbolism such as the crusades “yet terms such as ‘Christianist’ or ‘crusaderist’ are not used to describe them”.

En av de muslimske deltakerne sa etter møtet at «vi ber andre om å være ansvarlige med hvordan ordet islamisme brukes».

“We are asking others to be responsible with how the word Islamism is utilised.”

En av redaktørene i The Times, Dominic Kennedy, reagerer på forslaget om å fjerne islam fra islamistisk terrorisme. «Når muslimer begår selvmord på offentlig transport og etterlater seg videoer fulle av religiøsitet eller de massakrerer tegnere for å ha tegnet profeten eller de halshugger vantro, hvilken troverdighet vil politiet ha hvis de unngår enhver referanse til islam?»

When Muslims commit suicide bombings on public transport and leave behind video messages brimming with religiosity or massacre cartoonists for drawing the Prophet or behead non-believers, what credibility will the police have if they shrink from any reference to Islam?

Islamiseringen går sin gang over hele Europa. Konvertittene står gjerne i fremste rekke for å presse nye krav igjennom. Det muslimske brorskapet har et stort nettverk og jobber aktivt med å implementere en islamsk tankegang godt hjulpet av våre egne rasismeparagrafer og krav om mangfold.

En av spesialistene på islamiseringen er den svenske, tidligere etterretningsoffiseren Johan Westerholm. Vi inviterer til Document-møte med Westerholm hvor han presenterer sin bok Det muslimske brorskapet. Islamismen i Sverige den 25. juli kl. 18. Det avholdes sentralt i Oslo, sted oppgis ved billettkjøp. Kjøp billetter til foredraget her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.