Kommentar

EU har utarbeidet interne retningslinjer for omtalen av islamistisk terror. Det er uheldig at de to begrepene kobles, mener en arbeidsgruppe, som foreslår at terror omtales som «misbruk av islam». Retningslinjene skal vedtas i juni.

Bakgrunnen er frykt for at den hyppige omtalen av islam og terror skal skape avstand mellom innfødte europeere og innflyttede muslimer, og at muslimer skal føle seg mistenkeliggjort. Det er for å støtte moderate muslimers kamp for sin religion, sies det i Brussel.

Motforestillingene er mange. Språkreguleringen kan snarere virke som et newspeak, som heller øker avstanden mellom europeere og muslimer. Det dreier seg om vidt forskjellige oppfatninger. Når terroristene påberoper seg islam er det neppe uriktig å kalle dem islamister, vil mange mene. At mange muslimer føler det ubehagelig, er forståelig. Men kanskje flere aktivt burde motarbeide radikale, aggressive tendenser. Det store flertall er passive.

Mange vil se retningslinjene som bevis på at EU overhodet ikke tar folkemeningen på pulsen.

EU officials are working on what they call a «lexicon» for public communication on terrorism and Islam, designed to make clear that there is nothing in the religion to justify outrages like the September 11 attacks or the bombings of Madrid and London.

The lexicon would set down guidelines for EU officials and politicians.

«Certainly ‘Islamic terrorism’ is something we will not use … we talk about ‘terrorists who abusively invoke Islam’,» an EU official told Reuters.

Other terms being considered by the review include «Islamist», «fundamentalist» and «jihad». The latter, for example, is often used by al Qaeda and some other groups to mean warfare against infidels, but for most Muslims indicates a spiritual struggle.

«Jihad means something for you and me, it means something else for a Muslim. Jihad is a perfectly positive concept of trying to fight evil within yourself,» said the official, speaking anonymously because the review is an internal one that is not expected to be made public.

EU counter-terrorism chief Gijs de Vries told Reuters that terrorism was not inherent to any religion, and praised moderate Muslims for opposing attempts to hijack Islam.

«They have been increasingly active in isolating the radicals who abuse Islam for political purposes, and they deserve everyone’s support. And that includes the choice of language that makes clear that we are talking about a murderous fringe that is abusing a religion and does not represent it.»

Reuters bruker profet-tegningene som referansepunkt: De viste at alt som har med terror og islam å gjøre er uhyre sensitivt. Kritikere vil svare: Hvem er det som begår terror, og i hvem sitt navn?

Begrunnelsen EU gir for språkrensingen minner mistenkelig om et knefall for de samme sensitiviteter som bruste opp under profet-striden. Man vil ikke trå noen på tærne.

The EU official familiar with the «lexicon» review said the point of using careful language was not to «fall into the trap» of offending and alienating citizens.

«You don’t want to use terminology which would aggravate the problem,» he said. «This is an attempt … to be aware of the sensitivities implied by the use of certain language.»

An initial paper on the issue is expected to be adopted in June. «It is to help us understand what we are saying and try to avoid making mistakes. It’s for the self-guidance of EU institutions and member states,» the official said.

Omar Faruk, a Muslim British barrister who has advised the government on community issues, said there was a strong need for a «new sort of political dialogue and terminology».

Asked about the phrase «Islamic terrorism», he said: «Those words cannot sit side by side. Islam is actually very much against any form of terrorism … Islam in itself means peace.»

The widespread use of the expression «just creates a culture where terrorism actually is identified with Islam. That causes me a lot of stress,» Faruk added.

Å si at jihad bare har med den indre kampen å gjøre, er å forenkle en komplisert og vanskelig situasjon. Virkeligheten er vanskelig nok om en ikke skal begynne å omskrive den. Det fører bare til enda større problemer.

EU lexicon to shun term «Islamic terrorism»