Tavle

I det siste har det pågått en diskusjon i Klassekampen om befolkningsutviklingen i verden – der innvandring så vidt har vært nevnt. En av dem som har tatt opp temaet er lederen for Miljøpartet De Grønne, Rasmus Hansson. I fredagsutgaven av Klassekampen (17.07), kom han med flere påstander som, hvis de er representative for MDG, bør kommenteres.

Det gjelder blant annet påstanden: «Vi kan ikke sitte her i rike Norge og peke ut befolkningsveksten i Afrika som det store problemet, når problemene er oss» – «Hvis de mener alvor med å stimulere til økte fødselstall i Norge, er det så utdatert at det nesten ikke er til å tro, sier MDG-toppen – Det er veldig fint at befolkningsveksten i Norge avtar. Vi må ta et oppgjør med tanken om at alt skal øke, og begynne å planlegge våre samfunn for at det ikke blir flere av oss.»  

… Videre: «Vi har fått befolkningsvekst gjennom innvandring, noe som også har økt vår kulturelle kapital og på alle måter har vært helt strålende.» Her er ingen forbehold om kvantiteten av befolkningsutviklingen i Norge; Det samme kan sies om hans nærmest bevisstløse påstand om at innvandringen til Norge har beriket vår kultur og ellers vært “strålende”.

Dette sies i dag da de negative sidene ved innvandringen begynner å bli allment kjent. Fullt så kjent er det kanskje ikke at barnetallet i Afrika sør for Sahara er på 5,5 og fødselstallet i Europa er 1,4 . FNs kontor for demografi hevder at med den nåværende befolkningsutvikling, vil Afrika komme til å firedoble sitt folketall i løpet av dette århundret. En slik befolkningsøkning i Afrika kan gjøre immigrasjonspresset mot Europa enda sterkere.

Kort sagt: Her finnes både uøkologiske påstander og selvmotsigelser, og dette sies altså av formannen i Miljøpartiet De Grønne. Kanskje burde MDG omtales som Minipartiet for Dårer og Grønnskollinger.

Innsendt leserkommentar