Ruben M. Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet, jubler over at fødselstallene i Norge går ned.

Det fødes om lag 10.000 færre barn nå enn for 10 år siden, ifølge SSB.

– Det er et kjempepluss og noe jeg ønsker svært velkommen, sier Oddekalv til NRK.

Han anser det som et klimatiltak å la være å få barn.

Folketallet i verden går motsatt vei, og passerte nylig 8 milliarder. Det er et relevant poeng at den vanvittige veksten flere steder er en trussel mot natur og biodiversitet. Dette er faktisk en eksistensiell trussel for menneskeheten.

Men Oddekalv dummer seg ut når han kobler dette til lille Norge, som har kun 15 innbyggere per kvadratkilometer.

Raskest befolkningsvekst er det nå i Afrika. I FNs fremskrivinger øker folketallet der voldsomt, fra dagens 1,3 milliarder til 4,3 milliarder i 2100, nesten på høyde med Asia, som da har 4,7 milliarder.

Lederen av Miljøvernforbundet ignorerer også et annet, viktig poeng: skal Norge og det norske folk overleve, må vi faktisk få barn. Det er ingen annen måte å gjøre det på.

Men Oddekalv synes kanskje ikke Norge er så viktig?

Når det fødes færre barn og antall eldre stiger, blir det etterhvert knapphet på arbeidskraft. Oddekalv vil løse det med innvandring: «Han peker på arbeidsinnvandring som en av flere løsninger på problemet.»

Oddekalv presiserer ikke hvor han mener innvandringen skal komme fra, men vi vet jo at Norges demografiske utfordringer deles av hele vår verdensdel. Så der vil det være lite å hente.

Konsekvensen av Oddekalvs anbefaling vil bli å øke innvandringen fra Afrika eller Asia. Kraftig.

Det vil akselerere en utvikling som allerede er i gang: vi blir en minoritet i vårt eget land.

Jeg lurer på om Oddekalv har barn. Og hva han eventuelt tenker om deres fremtid.

 

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.