Tavle

Foto: Bente Haarstad.

I trontaledebatten gav statsminister Erna Solberg uttrykk for at nordmenn bør få flere barn, melder NTB.

Regjeringen vil se på tiltak som kan inspirere nordmenn til å få flere barn, varsler statsminister Erna Solberg (H).

Statsministerens bekymring er ikke ubegrunnet. Fruktbarhetstallene i Norge er gått ned hvert eneste år siden 2009, og nettoreproduksjonsraten for 2017 var på rekordlave 1,62.

Men en realistisk analyse av årsakene til den synkende fruktbarheten uteblir. Hva kan det skyldes?

Solberg peker på at det er mange årsaker til at tallet på fødsler går ned, blant annet eldre førstegangsfødende. Det kan henge sammen med at folk finner den de vil ha barn med, senere i livet, tror hun.

Kanskje det snarere har å gjøre med den største samfunnsendringen som har skjedd i Norge i løpet av den tiden fruktbarhetstallene er gått ned, altså veksten i innvandrerbefolkningen med opphav fra Afrika og Asia?

Det er velkjent at yrkesdeltagelsen er lavere og fruktbarheten høyere i denne gruppen enn de tilsvarende størrelsene er hos den opprinnelige befolkningen, og det i en stat som omfordeler store midler fra arbeidende til ikke-arbeidende.

Kanskje nordmennene får færre barn fordi de pålegges å betale for noen andres barn – og deres foreldre?

Det er den mest plausible forklaringen, men spørsmålet vil neppe bli stilt.

 
 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.