Nytt

Foto: Bente Haarstad.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har torsdag offentliggjort nye fødsels- og fruktbarhetstall. Disse viser at antall nyfødte i Norge i 2018 var 55.100, hvilket er en nedgang på 1500 sammenlignet med året før.

Som ventet ble det nok en gang målt en nedgang i det samlede fruktbarhetstallet, som nå er helt nede i 1,56 barn pr. kvinne. Det er ny bunnrekord:

– Nedgangen er en trend som nå har pågått i nesten ti år.

Det sier rådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk i SSB, Espen Andersen. Han forteller at fruktbarheten har falt hvert eneste år siden 2009, da SFT var 1,98.

– Fruktbarheten har altså sunket med 0,42 barn, det vil si nesten et halvt barn per kvinne, det siste tiåret, sier Andersen.

Fruktbarheten er større blant innvandrerkvinner enn blant kvinner som ikke har innvandret, selv om trenden er nedadgående også her. SSB opplyser at fruktbarhetstallet for innvandrerkvinner ligger på 1,87.

Det er imidlertid klare forskjeller etter opphav, og afrikanske kvinner har klart høyest fruktbarhet med 2,55 barn pr. kvinne:

For kvinner som ikke har innvandret, er det samlede fruktbarhetstallet nå så lavt som 1,50. For norskfødte med innvandrerforeldre er det tilsvarende tallet bitte litt lavere på 1,48.

Syriske og eritreiske kvinner har høy fruktbarhet, på henholdsvis 3,51 og 3,27, opplyser SSB, og legger til at

det er vanlig at særlig flyktningkvinner får barn kort tid etter at de får opphold i Norge.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.