Nytt

All statistikk tyder på at Erna Solberg ikke vil få sitt ønske oppfylt om at norske kvinner skal føde flere barn, mener Oslo Met-professor Einar Øverbye. 

Ifølge en artikkel hos forskning.no som er produsert av Oslo Met, har vi i Norge ikke reprodusert oss selv siden 1970-tallet, noe som vil si at vi har en fødselsrate på under 2,1 barn per kvinne – som er det som må til for å opprettholde befolkningen.

I Norge har raten vært lavere i flere år, og tall viser at ingen land som har gått under grensen på 2,1 noensinne har kommet over igjen i mer enn korte perioder.

– Uansett hvor mye ekstra ressurser vi bruker for at familier skal velge å få flere barn, så vil ikke fødselstallene stige over 2,1 i overskuelig framtid, sier forsker og professor Øverbye til nettstedet.

Flere eldre enn yngre

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2018 ble født 55.100 barn i Norge. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,56 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang.

Øverbye forklarer at Norge har gått gjennom det forskerne kaller «den demografiske overgangen», som betyr at vi har gått fra et samfunn der kvinner føder mange barn, men de fleste dør tidlig, til et samfunn der kvinner føder få barn, men de fleste lever opp og blir gamle.

– For Norges del betyr denne utviklingen at dagens velferdssamfunn må endres og tilpasses et samfunn med en større andel eldre enn yngre, sier han.

Utviklingen gjelder ikke bare i Norge. Gruppen over 60 år er den raskest voksende befolkningsgruppen i verden som helhet.

Ba nordmenn lage flere barn

I sin nyttårstale i år uttrykte statsminister Erna Solberg (H) bekymring over lave fødselstall, og ba nordmenn lage flere barn.

– Samfunnet vårt går rundt fordi voksne tar omsorg for barna. Og arbeidsføre sørger for de eldre. De neste tiårene får vi problemer med denne modellen. Vi nordmenn får stadig færre barn, sa Solberg.

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!