Barack Obama sa avtalen med Iran ikke er basert på tillit, men verifikasjon. Uten avtalen ville Iran fortsatt atomprogrammet og kunne produsert en atombombe på få måneder. Nå har verden fått en utsettelse på 15 år.

Men andre ser det annerledes. De mener at USA er blitt dupert, og at avtalen er en seier for Iran. Den befrir Iran for sanksjoner som har kostet Iran dyrt. Så snart de er hevet vil de være nærmest umulig å gjeninnføre.

Eksperter vil granske teksten i tiden som kommer på jakt etter uklartheter eller skjulte svakheter.

Obama har bundet seg til masten. Han har satset enormt mye prestisje på at den går gjennom Kongressen.

 

Mr. Obama made it abundantly clear that he would fight to preserve the deal from critics in Congress who are beginning a 60-day review, declaring, “I will veto any legislation that prevents the successful implementation of this deal.”

Obama trenger bare en tredel av begge kamre for å hindre at avtalen stemmes ned. Men vil han kunne overtale demokratene til å stemme for, eller må han presse dem? Press vil svekke både avtalen og presidentens prestisje og autoritet.

Ayatollah-Ali-KhameneiFoto: Kan man stole på denne mannen? USA har satset på at Iran er til å stole på. Obama forsøkte å vri seg unna dette poenget ved å understreke at avtalen bygger på verifikasjon, ikke tillit. Det er selvsagt tøv. Alle avtaler bygger på tillit. Kjenner Vesten hele sannheten om atomprogrammet? Finnes det hemmelige anlegg som Iran har klart å holde unna inspektørene? Ingenting tyder på at Iran har senket sine ambisjoner i Midtøsten. De vil bli boostet av en oppfatning om at Iran har flere kort i ermet, selv om det ikke skulle være sant. Det kan være Iran ønsker å la denne usikkerheten råde.

Empowerment
Kritikerne frykter at avtalen vil bli oppfattet som en seier for Iran. Selv om USA skulle si det motsatte, og selv om amerikanerne skulle ha rett, så teller persepsjonen minst like mye i Midtøsten. Hvis oppfattelsen er at Iran har trukket det lengste strå, så vil reaksjonen være deretter.

Almost as soon as the agreement was announced, to cheers in Vienna and on the streets of Tehran, its harshest critics said it would ultimately empower Iran rather than limit its capability. Israel’s prime minister, Benjamin Netanyahu, called it a “historic mistake” that would create a “terrorist nuclear superpower.”

Finleses

Iran må legge atomprogrammet på is, men kan gjøre hva det vil før de 15 årene er utløpt. Det kan begynne forskning på avanserte sentrifuger etter bare åtte år. Våpenembargoen heves etter fem og åtte år. Kina og Russland ville ha hevet den med en gang.

Yet, it left open areas that are sure to raise fierce objections in Congress. It preserves Iran’s ability to produce as much nuclear fuel as it wishes after year 15 of the agreement, and allows it to conduct research on advanced centrifuges after the eighth year. Moreover, the Iranians won the eventual lifting of an embargo on the import and export of conventional arms and ballistic missiles – a step the departing chairman of the Joint Chiefs of staff, Gen. Martin E. Dempsey, warned about just last week.


Break out-time

Iran har teknologien til å lage atomvåpen, men fra det beslutter seg for det og til våpenet foreligger går det et stykke tid. Det kalles break-out time. Nå er den på to-tre måneder. Med avtalen blir den et år.

American officials said the core of the agreement, secured in 18 consecutive days of talks here, lies in the restrictions on the amount of nuclear fuel that Iran can keep for the next 15 years. The current stockpile of low enriched uranium will be reduced by 98 percent, most likely by shipping much of it to Russia. That limit, combined with a two-thirds reduction in the number of its centrifuges, would extend to a year the amount of time it would take Iran to make enough material for a single bomb should it abandon the accord and race for a weapon — what officials call “breakout time.” By comparison, analysts say Iran now has a breakout time of two to three months.

Men etter ti år øker usikkerheten. Obama har selv sagt at break-out time i slutten avtaleperioden vil synke til nær null.
Hvordan vil Irans rivaler i Midtøsten forholde seg til et slikt scenario?

But American officials also acknowledged that after the first decade, the breakout time would begin to shrink. It was unclear how rapidly, because Iran’s longer-term plans to expand its enrichment capability will be kept confidential.

The concern that Iran’s breakout time could dramatically shrink in the waning years of the restrictions has already been a contentious issue in Congress. Mr. Obama contributed to that in an interview with National Public Radio in April, when he said that in “year 13, 14, 15” of the agreement, the breakout time might shrink “almost down to zero,” as Iran is expected to develop and use advanced centrifuges then.

 

 

http://www.nytimes.com/2015/07/15/world/middleeast/congress-iran-nuclear-deal.html?action=click&contentCollection=Middle%20East&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article

http://www.nytimes.com/2015/07/15/world/middleeast/iran-nuclear-deal-is-reached-after-long-negotiations.html?action=click&contentCollection=Middle%20East&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&pgtype=article&assetType=nyt_now