Nytt

Den nye lederen av Senatets utenrikskomité, Bob Corker fra Tennessee, vil legge frem et forslag om at Kongressen skal få 60 dager på seg til å vurdere avtalen med Iran. Det kan være at han får så mange demokrater med seg at Barack Obama ikke kan nedlegge veto. Obama risikerer å bli ydmyket.

There are few people on Capitol Hill more important to the White House right now than Mr. Corker, the silver-haired senator with the Southern drawl who sees himself as a bridge builder in a Senate known for polarization. At the White House, nobody likes his bill, which would give Congress a 60-day window to debate the Iran agreement before voting yes or no or taking no action, but Mr. Obama and his advisers see him as someone who might work with them to revise the legislation and ultimately make a deal.

Obama ga et intervju til Tom Friedman fra New York Times i helgen, der han forsvarer avtalen fra Lausanne torsdag, og beklager at man overskrider grensene for konstitusjonell sedvane; som at presidenten styrer utenrikspolitikken. Obama beklaget brevet som en gruppe kongressrepresentanter sendte Irans øverste leder, om at en avtale måtte godkjennes av Senatet, hvis ikke kunne en fremtidig president komme til å annullere den.

Obama mener dette både ødelegger omdømmet til USA og skaper tvil om utenrikspolitikken. Han sier at man skal ha debatt, men når konklusjonen er truffet skal alle backe den. Dette er demokratisk sentralisme, den styreformen som maoister og leninister gikk inn for. I demokratiet slutter ikke diskusjonen, den pågår kontinuerlig. I usedvanlige spørsmål kan den ta usedvanlige former, som at speaker i Representantenes hus inviterte lederen av Israel til å tale til en samlet Kongress.

Ved å protestere på formalia signaliserer Obama-administrasjonen svakhet.

Den er ved å komme på defensiven, både i Midtøsten og på hjemmebane.

 

http://www.nytimes.com/2015/04/07/world/middleeast/bob-corker-is-major-player-in-iran-nuclear-accord.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0