Kort

Jihadistisk e-bok (Muslim gangs – how to survive in the West) oppfordrer muslimer til å danne gjenger i Vesten med sikte på jihad. SITE