Tavle

Thorbjørn Jagland prøver forklare hvor flott muslimsk innvandring er for Europa. Problemet er, slik Jagland ser det, våre samfunn som prater nedsettende om muslimer og som behandler muslimer som 2. klasses borgere. Muslimer får høre mye negativt om sin historie. Nå skal ikke Europarådet gripe fatt i positive sider ved islams historie, nei, de skal skape en ny historie. Dette for å gjøre muslimene stolte.

Europarådet arbeider med å skape en annen historie som kan gjøre at også muslimene kan føle seg stolte. Ikke over terrorismen, men over hva de har bidratt med.

Jagland kommer i skade for å bekrefte hvorfor mange er kritiske til islam og muslimer. De har sterke negative følelser overfor oss. Han siterer Dr. Seragelding, leder for biblioteket i Alexandria:

Serageldin sier: De enormt negative følelser muslimer har overfor Vesten generelt og USA spesielt, er ikke godt nok forstått i Vesten. Den er dyp og bygger på følelsen av å være offer, minnene om korstogene og kolonialismen ligger i bakgrunnen.

Vil det neste slagordet være «Ut av hat bygger vi fellesskap» ?

Dagbladet