Islam vokser frem i Europa. Det harmonerer dårlig med vestlig kultur og verdier. Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images.

Europarådet slo i 2019 fast at islam generelt ikke er forenlig med menneskerettigheter og demokrati. Rådet uttrykte den gang også sterk bekymring for at sharia skal bli en del av medlemslandenes lovverk eller rettslige praksis. Dette skjedde i Ap-nestor og tidligere statsminister Thorbjørn Jaglands periode som rådets leder. Men NRK durer i vei med vegg-til-vegg-dekning av feiringen av id, avslutningen på fastemåneden ramadan.

«Festen etter fasten – Id mubarak», heter sendingen, og NRK annonserer fullt fokus på islams ufarlige sider som fest, mat, gaver, pynt, tradisjoner og så videre.

– Mange i Norge er nysgjerrige på hvordan norsk id markeres. Hva spiser man? Hva gjør man? Gir man gaver? Spørsmålene er mange, og 24. mai kan alle som vil få et innblikk i feiringen, sier [programleder Rima] Iraki.

Mon det. Hadde det ikke vært av langt større interesse å gå i dybden på hvorfor kvinner og menn feirer id separert, og hvorfor kvinnene står i andre rekke? Eller stilt spørsmål ved om hvorfor så mange barn går med hijab, og grave litt i om de gjør det frivillig? Eller kanskje kartlegge litt rundt mange moskeers forbindelse til Det Muslimske Brorskap, forbudt i mange islamske land, samt moskeenes finansiering og tilskudd fra ikke-norske kilder? Hva med en dypere analyse av begreper som æresdrap, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap?

Eller hva med å la Ole Torp intervjue sosiologen Ruud Koopmans som har forsket på integrering av muslimer i vestlige samfunn. Koopmans finner ingen vellykkede eksempler på slik integrasjon, og peker på at forklaringen er religionen islam, spesielt den ekstreme varianten som skyver islamske land stadig lenger inn i en dyp krise. Skal ikke se bort fra at et slikt intervju hadde gitt Torp ny rekord i antall seere.

Ett sted å begynne for NRK er å ta inn over seg at det er forskjell – til dels stor – på kulturer. Alle kulturer er ikke like gode, noe til og med Europarådet har påpekt. Da må det vel være innafor å være skeptisk og kritisk til islam, og erkjenne at selv om vi har religionsfrihet så er ikke det ensbetydende med religionslikhet?

Kanskje dempe begeistringen noe, NRK?

Kjøp Peder Jensens bok her!


;