Cemal Knudsen Yucel. Foto: Facebook.

Ex-Muslims of Norway har fått 150 000 kroner i IMDi-støtte til prosjektet «Normalisere aksepten av frafall og individets frihet over eget liv», skriver Utrop.

Det er lite i forhold til hva andre organisasjoner på integreringsfeltet får.

Født fri, som ledes av Shabana Rehman og som nå skal granskes av IMDi etter påstander om uregelmessigheter, får for eksempel hele seks millioner.

Til tross for den beskjedne summen og at det er første gang foreningen mottar offentlig støtte, får tildelingen skarp kritikk:

– Ex-Muslims islamfiendtlighet og mangel på legitimitet gjør det vanskelig for dem å nå prosjektets målsetninger, mener Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet.

– Organisasjonens manglende refleksive bevissthet og lettsindige påstander om og kritikk av muslimer og islam gjør at jeg er skeptisk til hvorvidt det kommer noe konstruktivt ut av IMDi sin økonomiske støtte til organisasjonen, sier Farhan Shah, som er doktorgradsstipendiat ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Shah mener Ex-Muslims of Norway preges av “brede og unyanserte generaliseringer” om islam og muslimer, og at det “ødelegger rasjonaliteten i den offentlige samtalen”.  Han trekker fram Søren Kierkegaard for å belyse poenget:

– Søren Kirkegaard hevdet at den som ønsker å hjelpe et annet menneske i første instans må  forstå det den andre forstår. Dette innebærer å prøve å forstå mennesker på deres premisser. Denne prosessen fordrer en udogmatisk innstilling og  innlevelsesevne. Der kommer organisasjonen Ex-Muslims of Norway  sørgelig til kort. Når det er sagt, så er framtiden en åpen mulighet. Om det kommer noe positivt ut av deres prosjekt for større personlig frihet, får tiden vise.

Andreas Halse, fungerende avdelingsdirektør i analyse- og mangfoldsavdelingen i IMDi, viser til at informasjon om retten til å velge sin egen tro inngår i formålet for tilskuddsordningen, og at de alltid evaluere alle tilskuddene i etterkant.

(Artikkelen fortsetter etter annonsen.)

Kjøp Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!

Leder av Ex-Muslims of Norway, Cemal Knudsen Yucel, får rikelig med plass til å svare på kritikken.

– Først og fremst vil jeg si at for meg er Ex-Muslims Of Norway en av Norges viktigste og mest nødvendige organisasjon og bevegelse på integreringsfeltet. Ex-Muslims har vært den mest aktive organisasjonen siden den ble etablert i 2016. Dette til tross for ingen statlig driftsstøtte i motsetning til alle de organisasjonene som har fått millioner av kroner de siste 20 årene. Vi jobber kontinuerlig med å normalisere aksepten av frafall og blasfemi i islam, skape kritisk tenkning hos troende og bygge plattform og støttenettverk for tvilende og eks-muslimer.

– Shah påstår at vi driver med «lettsindige påstander om og kritikk av muslimer»! Her viser han egentlig hvordan en «lettsindig påstand» mot oss er ser ut. Jeg syns det er en tragikomisk påstand fra en som kaller seg «muslim-filosof». Bevisst eller ubevisst blander Shah sammen «kritikk av mennesker» med «kritikk av deres tro og holdninger».

– Ex-Muslims bedriver kritikk av islam og kritikk av muslimenes lover, skikker, normer og holdninger som er ikke forenelig med det frie og moderne samfunnet. Vi kritiserer ikke muslimer som mennesker. Vi  kritiserer for eksempel den negative sosiale kontrollen som hindrer individet i å ta sitt eget valg om tro, eller hvilken sexpartner de vil ha i livet. Jeg antar at Shah selv vet at muslimer er forskjellige i måten og i graden av å praktisere islam. Dette er grunnen til at han og mange andre kan bli kalt frafalne av andre muslimer selv om de også definerer seg som muslim. Så hvorfor generaliserer han med å si «kritikk av muslimer»? Hvem er de «muslimene» og hvilken «kritikk» er det snakk om her egentlig?

Om Lars Gules kategorisering eller stigmatisering, svarer Knudsen Yucel:

– Denne stemplingen er totalt virkelighetsfjern. Skal vi følge Gules synspunkt, bør vi kalle muslimske organisasjoner for eks-muslim-fiendtlige siden deres religion beordrer dem å drepe oss. Vi kan også  kalle dem jødedom-fiendtlige, homofil-fiendtlige, kvinne-fiendtlige og så videre, siden deres hellige bøker sammenligner disse med gris, rotter, hunder eller esel, og støtter drap eller vold mot alle disse gruppene. Forventer Gule at vi som er frafalne muslimer og som tar et oppgjør med islam, kan få legitimitet i troende muslimske innvandrermiljøer i dag når til og med frafalne og blasfemikere kan straffes med døden i mer enn ti land som styres med deres religiøse lover i 2020?

– Å kjempe for å skape kritisk tenkning, spørsmål og tvil hos muslimer ovenfor deres religion og kultur er ikke fiendtlighet. Det er derimot kjærlighet til muslimer som mennesker.

Ex-Muslims of Norway er en del av en global bevegelse for religionsfrihet innen islam. Organisasjonen i Norge etablert for å «gi stemme til eks-muslimer, fremme våre rettigheter, likestilling, menneskerettigheter og nødvendigheten av sekularisme, fremme normalisering av religiøs dissens og islamkritikk,» som det heter på deres hjemmeside. Ex-Muslims of Norway sier bevegelsen har som mål å normalisere apostasi (frafall) og islamkritikk. Ex-Muslims of Norway har grunnet koronasituasjonen måttet utsette to planlagte arrangementer og flere møter rundt om i landet

 

Kjøp boken fra Document Forlag!

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.