Lederen av Ex-Muslims of Norway, Cemal Knudsen Yucel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Cemal Knudsen Yucel opplyser at myndighetene i Norge stanser støtten til organisasjonen Ex-Muslims Of Norway, og dermed viser at de ikke verdsetter arbeidet som drives på helt frivillig basis.

Dette til tross for at Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) har delt ut 50 millioner kroner i prosjektstøtte til ulike frivillige organisasjoner under integreringsfeltet, til og med organisasjoner som allerede får millioner i driftsstøtte fra staten fikk enorme ekstrabeløp i prosjektstøtte fra IMDI i år.

Yucel skriver på Facebook:

Men det ser ut som en av Norges viktigste organisasjon Ex-Muslims Of Norway sin jobb ikke har noen verdi for staten. Dette er Norge i dag, se på listen over og på prosjektene de har fått støtte for!

Å være politisk korrekt, tilhøre venstresiden og adlyde konsensus gir en stor bonus for å lykkes i statens integreringsindustri, mener Yucel.

I år har vi fått avslag på vår søknad om prosjektstøtte pga. bagateller, vi fikk innvilget 150.000 i fjord i prosjektstøtte med samme søknad og samme målgruppe. (Vi har til og med betalt tilbake ubrukte midler på 55.000 kr til IMDI pga. covid-19 epidemien).

Det er virkelighetsfjernt at myndighetene ikke forstår hvem som er målgruppen for arbeidet til  Ex-Muslims Of Norway dette året, mener Yucel. Han antyder at myndighetene har latt seg blitt påvirket av «den statsstøttede såkalte multikulturelle avisen Utrop

Vi er blitt vant til å bli sensurert og utestengt nesten hver måned, men akkurat nå er trusselen fra Facebook om å legge ned vår side veldig bekymringsfullt.

I en e-post til Document kommer Yucel med mer informasjon.

IMDIs begrunnelse av avslaget er at søknaden i for liten grad har:

– Tydelig beskrivelse av målgruppene.

– Tilpasning til målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn for prosjektet/tiltaket, samt overføringsverdi, jfr. tildelingskriteriene i rundskrivet.

Yucel mener avslaget er vanskelig å forstå, siden de sender den samme søknaden med samme beskrivelse av målgruppene etc. hvert år.

Men dette er ikke første gangen  vi har fått avslag av IMDI. Tidligere  avslag på vår søknad var med begrunnelsen: «Etter IMDI´s vurdering tilfredsstiller ikke søknaden tildelingskriteriene i rundskrivet i tilstrekkelig grad»
Signert av Akhtar Chaudhry / daværende seksjonsleder, IMDi Øst.

Det morsommeste var at den ene saksbehandleren på den tiden var Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot fra Ahmadiyya-menigheten som jeg satt i en panel debatt med på Litteraturhuset.

Den gangen klaget de på vedtaket, og IMDI innvilget til slutt søknaden.

Men vi skal ikke klage på IMDIs avslag denne gangen, når vi ser at myndighetene gang på gang overser oss, finner unnskyldninger for å ikke gi oss små beløp, og samtidig gir millioner av kroner til organisasjoner som opptrer nærmest som bremseklosser for integreringen og faktisk jobber imot integrering.

Ex-Muslims Of Norway risikerer livet for å synliggjøre dissidenter fra verdens farligste religion, men verdsettes ikke av norske myndigheter, mener Yucel. Særlig spesielt blir dette sett i lys av listen over alle de utvalgte organisasjonene som får millionstøtte for å bedrive integrering. Han fremhever noen av disse:

Minoritetspolitisk Tenketank – Minotenk iLove filmproduksjon 630.000 kr.
(Konvertitt Linda Noors organisasjon som får flere millioner av kroner som driftstøtte hvert år trenger nå igjen ekstra midler fra IMDI for å ufarliggjøre verdens farligste religion).

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR): Et liv uten frykt og tvang – videreføring og spredning 210.000 kr.
(En av de mange innvandrer organisasjon som lever av integreringsindustrien. De vet at å bruke ordet «multikulturell» alene er nok til å få penger fra myndighetene).

Ex-Muslims Of Norway er den eneste innvandrerorganisasjonen her i Norge som ønsker å ta vare på Norge og verdiene her, mener Yucel, som påpeker at de opplyser både nordmenn og muslimer om faren med islam, og skaper vekkelse hos muslimer i forhold til deres religion, og bidrar til avradikalisering og integrering.

Nå føler den frivillige organisasjonen seg sviktet av alle politiske partier og norske myndigheter, institusjoner og hovedstrømsmedier. Samtidig er de under stadig press fra de sosiale mediene, som styres av sensurvillige mennesker og algoritmer i tilknytning til Big Tech.

Cemal Knudsen Yucel har tidligere gjort en meget god figur i TV-sammenheng. Han har også tidligere stilt til intervju hos Dagsorden. Yucel blir hovedgjest i «Vårt naive Norge», som sendes på Doc-TV førstkommende søndag, 16. mai.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.