Lik mange andre statsstøttede arrangementer har også Olavsfestdagene utviklet seg til en arena hvor islam ufarliggjøres, og der verktøyet som alltid er den uangripelige dialogen.

Nå skal man stoppe radikaliseringen og bygge bro ved at kristne, jøder og muslimer sammen skal på pilegrimsvandring. Faten Mahdi Al-Husseini, kuturminister Torhild Widvey (H), sekretariatsleder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Anne Sender, styreleder IRN Ghulam Abbas, prest i DNK Sunniva Gylver og religionspsykolog Owe Wickstrøm er blant dem som skal på tur. Det er 12 stykker til sammen.

-Dialog er helt avgjørende når vi skal forebygge radikalisering og diskriminering, sier kulturminister Widvey.

Kulturministeren siterer Tariq Ramadan.

-Vi tar med oss matpakke fra Hjerkinn og skal først besøke Eysteinkirken. Underveis skal vi diskutere tro og religion og beslektede temaer, som ytringsfrihet og demokrati. Ytringsfrihet er en forutsetning for religionsfrihet. Man snakker godt sammen når man går i fjellet. «Spør meg derfor ikke hvor jeg kommer fra, men hvor vi skal gå sammen», er mottoet både for vandringen og for seminaret. Det er Tariq Ramadan som står bak denne formuleringen, sier Widvey.

Videre slår Widvey fast at Ramadan regnes som en av vår tids ledende intellektuelle, og at han er kjent for sitt arbeid med å reformere islam og bygge bro mellom islam og vestlig kultur.

Kulturministeren får spørsmål om hun frykter reaksjoner på prosjektet fordi det finnes personer som er imot denne typen dialog.

-Det tror jeg ikke. De aller fleste forstår at vi må snakke sammen. Hvis vi ikke fører en dialog kan noen falle utenfor fellesskapet. Det gir grobunn for radikalisering. Pilegrimsvandringen og seminaret på Lian er en del av et viktig forebyggende arbeid. De religiøse lederne fra flere religioner som er med på turen, har også et ansvar for å skape større forståelse mellom ulike livssyn og religioner.

Pilegrimene kan neste år legge seg trønder-trubaduren Otto Nielsens ord på minnet: Hves dæm e lur, så dræg dæm t Mekka på pilegrimstur. De 12 vandrerne går i år fra Hjerkinn ved Dovrefjell til Trondheim. De skal snakke sammen og gjennom dialogen forebygge radikalisering av muslimske ungdommer.

God tur!

 

«Vil bygge bro på turen til Trondheim» Adresseavisen, 25.06.2015

 

 

Les også

-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂