– Ja, det är rätt sensationellt att det finns enklaver i Sverige där svensk lag inte längre gäller, säger han långsamt och eftertänksamt.»Han» er Lars Korsell, forsker og leder på Avdelningen för ekonomisk och organiserad brottslighet på Brottsförebyggande rådet, Brå. En del av det officielle Sverige.

Når en offentlig talsperson for det offisielle Sverige innrømmer at det finnes områder i landet hvor svensk lov ikke lenger gjelder, har det kommet langt. Da blir det et sosiologisk faktum, og derfra kanskje et politisk? Foreløpig ikke. Politikerne i Sverige later fortsatt som ingenting.

Alliansen mot Sverigedemokratene var samtidig en allianse mot slike ubehagelige fakta. Man vil ikke vite av dem.

Det er «førstelinjen» som slår alarm: Det er de som merker det først og mest, bortsett da fra vanlige svensker, de får holde «tyst».

I fjor kunne politiet fortelle at de har kartlagt 55 områder som er tilnærmet no-go area, beliggende i 22 byer.

I disse områdene er det ikke trygt å være representant for det svenske storsamfunnet.

fler och fler stadsdelar där poliser, brandkår, ambulanser, brevbärare, parkeringsvakter, budbilar och journalister har fått det svårare att arbeta. Hot och stenkastning har ökat.

I mange ghettoer verden over er de unge fiendtlige til politiet. Men det er ikke bare lovens håndlanger, alle symbol på det offisielle Sverige får det ubehagelig. Budskapet er ikke til å ta feil av.

Terror og krim

Politikerne burde være på tå hev. Der de kriminelle lager områder hvor de styrer, vil også andre krefter kunne operere: f.eks. islamister og jihadister. I Sverige øker begge grupper sterkt.

– Vi håller på att tappa greppet. Den sista banken flyttade när någon skickade in raketer så att den brandskadades. Apoteket rånades gång på gång, och de tröttnade till slut. Försäkringskassan har flyttat därifrån. Det kastas sten på polis, ambulans och brandmän flera gånger i månaden – men det blir inga nyheter av sånt längre.

Orden är polisen Jacob Ekströms. Han talar om Rinkeby och Tensta.

– Om vi jagar en bil så kan den köra till vissa adresser i Tensta dit en ensam polisbil inte kan följa efter – för då blir det stenkastning eller upplopp. Det är no-go-areas. Vi når inte dit, fortsätter han.

Profesjonelle

Kriminaliteten er organisert, jihadister og salafister er organisert. De har nytte av hverandre. De har felles fiende: den svenske staten. Samtidig er den en kilde til store inntekter og andre fordeler, som husvære. Derfor vil man kanskje ikke gå til frontalkrig. Ennå. Så lenge man kan drive på med sitt, hvilket betyr undergraving av samfunnet og staten innenfra.

Jacob Ekström har varit polis i över 20 år, och är i dag förundersökningsledare, gruppchef och ställföreträdande insatschef för operation Fenix. Det är en verksamhet som inleddes våren 2014, och som syftar till att komma till rätta med den grova brottsligheten kring Järvafältet i nordvästra Storstockholm. Operation Fenix jagar i nuläget 300 ”strategiska personer” som livnär sig på kriminalitet i Stockholmsförorterna Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Kista, Akalla och Husby.

Henrik Höjer tok med seg politiets bekymring til avdelingslederen på BRÅ, og denne innrømte at det finnes områder av Sverige hvor svensk lov ikke gjelder. Det være en tung erkjennelse.

bilbranner.sverigeFoto: Statistikken over bilbranner taler sitt tydelige språk. Bilbrann er symbolet på den svenske intifadaen. Man brenner symboler. Biler er lettvinte mål. Et annet og tyngre symbol er skolene. Det brenner skoler i Sverige nærmest daglig. Norske medier rapporterer det ikke, akkurat som de ikke har villet se hva bilbranner betyr. Heller ikke svenske medier og politikere ønsker å se hva skolebrannene betyr, selv om det er deres egne skoler. Slik demoraliserer de seg selv og sitt eget samfunn.

Utenforskap

Hvilke termer benytter man? Utenforskap kan brukes terapeutisk-pedagogisk. Men det kan også betegne fremveksten av parallellsamfunn når det omfatter store grupper:

Sverige har fått allt fler så kallade utanförskapsområden, där färre än 60 procent har arbete, färre än 70 procent går ut grundskolan med fullständiga betyg och färre än 70 procent röstar. Av Sveriges 5 000 bostadsområden uppfyllde tre dessa kriterier år 1990. År 2002 hade antalet ökat till 128 områden, och år 2006 var det 156 områden. Det är i denna typ av områden som bilbränder har blivit ett allt vanligare problem.

156 områder – da snakker vi om ganske mange mennesker. Flertallet er lovlydige, men det er de kriminelle og andre asosiale som har kontroll og herredømme og utnytter dem.

Amir Rostami har arbeidet flere år som «polis» og er nå ved Stockholm universitet hvor han forsker på gjengvold.

Amir Rostami menar dessutom att gängens uppkomst inte kan förklaras enbart genom fattigdom:

”Det handlar inte om endast ekonomiskt utanförskap, utan även om kulturellt, etniskt och normativt utanförskap”, skriver han i sin avhandling. I denna situation kan gängen ge identitet och sammanhang.

Normativt utenforskap er det ikke lett å bøte på. Det stikker dypt.

Anders Göranzon er leder av en gruppe på 29 som arbeider med tunge kriminelle. Spesielpoliti som ham sitter på stor kunnskap om samfunnsutviklingen.

Liksom Amir Rostami har Anders Göranzon träffat många grovt kriminella under sina 20 år som polis.

– Många av dem är kreativa, streetsmarta och nästan ”sköna typer”. Men de är rotlösa och har inga normer. De lever mellan två världar – den värld som deras föräldrar kommer från och den svenska. Men de bottnar inte i någon av dessa världar. Så deras normer, eller brist på normer, formas av jämnåriga som lever i samma rotlöshet.

– Generellt kan man säga att den gemensamma nämnaren för alla de unga män jag mött genom åren är att de vuxit upp i kärlekslösa familjer, fortsätter han. Jag har självklart varit hemma hos familjer som lever i misär, och då vet man ju vartåt det barkar. Men jag har även varit i mycket välordnade hem – rent och fint och städat och så – men märkt att det är kallt. Det saknas kärlek.

Foreldrene kom fra hjemland der nabolaget var med å oppdra ungene. I Sverige fungerte det ikke slik, og foreldrene måtte jobbe.

Anders Göranzon ser en värld där han menar att föräldraskapet ofta har havererat. Många av de invandrare som kom för ett par decennier sedan var hårt arbetande människor som inte alltid hade tid för sina barn. Ofta kom de från miljöer där byarna uppfostrade barnen gemensamt. Sedan hamnade många i en trea i en betongförort. Och deras barn fick problem med integrationen.

Familien=nøkkelen

Det finnes eksempler på at det likevel går bra, tross tunge odds. Men det er familien og foreldrenes kjærlighet som er nøkkelen.

– Samtidigt, fortsätter han, ser jag då och då killar som genom egen kraft lämnar allt detta. De pluggar helt plötsligt på högskolan eller har fixat bra jobb och flyttat därifrån. De är inte många, men de finns – och de inger hopp.

– Men föräldrarnas roll kan inte överskattas. Samhället kan bygga tusen ungdomsgårdar och tusen fotbollsplaner – men samhället kan inte ersätta föräldrarnas kärlek, det är min övertygelse!

Det er kloke ord. Måtte politikere og medier bli like kloke.

Göranzon er overbevist om at parallellsamfunn og kriminalitet er en trussel mot demokratiet:

Men om han är optimistisk vad gäller sin egen insats, så är han rätt pessimistisk vad gäller samhällsutvecklingen i stort. Det växer fram parallellsamhällen. De är ett hot mot demokratin, det är han övertygad om. Anledningen till den relativt pessimistiska synen på samhällsutvecklingen är frånvaron av adekvata och långsiktiga åtgärder.

– Förorterna är en kittel av asylsökande och unga arga män med självpålagd offermentalitet, och för all del unga arga kvinnor också. De här personerna rättfärdigar sin kriminalitet med samhällets orättvisor.

Man kan bare legge inn islamismen/salafismen/jihadismen så er bildet komplett. Der har man en komplett ideologi som definerer Sverige som fiende. Mange kriminelle går veien fra krim til jihad.

 

http://fof.se/tidning/2015/5/artikel/darfor-okar-de-kriminella-gangens-makt

 

 

Les også

-
-
-
-
-
-