Gjesteskribent

Fredag 8. juni kunne vi høre i Dagsnytt atten på NRK P2 at Utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget hadde vært på besøk i Iran. Politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og SV deltok på turen.

Iranere i eksil raser selvfølgelig mot et slikt besøk og hevder at besøket misbrukes av iranske myndigheter. Det øker undertrykkelsen og gjør iranere mer utsatt for vold, tortur og henrettelser. Komitéen var, ifølge Huitfeldt, invitert av det iranske parlamentet, og de hadde samtaler om kampen mot terror, menneskerettigheter og kvinners rettigheter.

iran.cartoon

Foto: Er Rohani moderat? Både Barack Obama og Anniken Huitfeldt later til å tro det. Kanskje de skulle lytte til iranere i eksil? Regimet har tidligere drevet et good cop – bad cop spill med president Khatami. Hun viste seg etterhvert å være maktesløs. Under Rohani har antall henrettelser eskalert. Det er et ganske klart signal og en måte regimet tester omverdenen på. Hvis den ikke reagerer har Iran overtaket.

Huitfeldt forsvarte besøket og presiserte at hun har tro på dialog og samtaler, og hun har tro på at det har betydning å komme inn i dette landet med noen nye argumenter.

Programleder spør så videre; «Dere reiser på vegne av det norske Storting til et regime som de siste to ukene kan ha henrettet så mange som 105 personer. Hvordan kan det bli greit?»

Huitfeldt kan da betrygge det norske folk om at det er mye diskusjon og mye uenighet blant de som styrer, og sier myndig; «det er klart vi tok opp disse tingene. Ganske tydelig. Og også de tingene som har vært å frata kvinner muligheten til å få prevensjon, var jo ting som ble tatt opp av oss, ganske grundig under dette besøket.»

Programlederen fortsetter så å spørre Høyres Sylvi Graham om hun tok opp kvinners rettigheter, at en kvinne ikke får pass uten tillatelse fra sin mann, at hun kan tvangsgiftes etter å fylt 13 år osv. Og Gran kan bekrefte at, joda dette ble tatt opp. Faktisk kunne hun forsikre at hun hadde vært tydelig på at menneskerettigheter er viktige for den norske regjering, og at de stilte ganske pågående spørsmål om kvinners rettigheter og muligheter i samfunnet.

Når jeg siterer så vidt mye fra selve programmet er det rett og slett fordi jeg ærlig talt ikke vet hvor jeg skal begynne. Jeg får ikke tatt tak i alt. Det sier noe om en hvem en omgås, og dette besøket må sies å være så grenseløst naivt at det er vanskelig å tro at det er sant. Men når vi da hører Huitfeldt og Graham forsvare besøket sitt blir det faktisk bare verre.

iran.hangingsFoto: Hengningene foregår både offentlig og bak murene. Folk tar bilder. Hengningene skal vise at regimet kan drepe sine motstandere. Ingen bortsett fra Kina henretter flere. En rekke lovbrudd medfører dødsstraff: væpnet ran, forræderi, pedofili, voldtekt, homofili. I tillegg kommer en bestemmelse som trumfer alle andre og medfører dødsstraff:moharebeh, den som korrumperer jorda, dvs. synder mot Allah. I et teokrati er synd dødsstraff. Det sier dte meste.

Mens kristne og homofile dingler fra galgene synes de det er viktig å snakke om kvinners mulighet til prevensjon og at menneskerettigheter er viktige for den norske regjering. Det er mulig at det bare er jeg som reagerer på dette, men jeg spør likevel; er det ikke grenser for hvor naiv man har lov å være? Iran er et av verdens verste regimer. Likevel synes Huitfeldt det er på sin plass med dialog. Men vet dere, Huitfeldt og Graham, det er det ikke. Overhodet ikke. Man kunne svart tyrannene at et besøk er utelukket. Man kunne sagt at man ikke holder seg med slike. Ja, man kunne sagt det så tydelig som at et slikt regime vil norske myndigheter overhodet ikke ha noe med å gjøre, fordi for den norske regjering er menneskerettigheter faktisk så viktige. Og ikke før tyranniet opphører behøver dere å be oss igjen. Men Huitfeldt og Graham har altså tro på dialog og samtaler. Vel, vi får se da hva resultatet av komitéens pågående spørsmål blir.

iran-protest-1402

Foto: Valgfusket i Iran utløste demonstrasjoner Iran ikke hadde sett maken til siden sjahen ble styrtet. Obama viste seg som svak. Verden trodde det var fordi han var fersk i jobben, men i ettertid ser man en konsistent linje. Regimet satte inn basji-militsen som bokstavelig talt slo folk sønder og sammen. Hvis den norske utenrikskomiteen hadde bedt om å få møte noen av de som fikk unngjelde ville vi fått vite om dialogen hadde noe for seg. Gjorde de det?

Jeg må si at jeg er oppgitt og sint. Og jeg spør, nokså pågående, hvor var dialogen da man manet til boikott av Israel på arbeidernes dag – 1. mai?

Ståle Halsne
Hjelmeland

Det er viktig å nevne at seks av komitéens sytten medlemmer deltok på turen. Så få deltakere på en komitéreise er visstnok veldig uvanlig.

Kristian Norheim (FrP) har begrunnet hvorfor han ikke reiste til Iran slik; «For meg fremstår det iranske regimet så motbydelig at jeg rett og slett ikke orker tanken på å besøke landet under dette regimet og i tillegg risikere å bli misbrukt i regimets propaganda.»

Dagsnytt atten 8. mai; http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv#t=40m27s