Innenriks

Fire personer arrangerer solidaritetsring rundt en av Oslos moskéer førstkommende lørdag. Det er viktig å vise solidaritet med en utsatt minoritet, muslimer.

– Vi er en gruppe medmennesker som på grunn av den økte frykten og polariseringen i samfunnet vil markere at vi ikke ser på muslimene som en trussel, men en berikelse for det norske samfunnet, skriver arrangørene på Facebook.

Ved solidaritetsringen rundt synagogen i Oslo ropte rabbiner Melchior Allahu akbar. Fra hvilken religion vil man hente sin hilsen til Gud fra denne gangen?

http://www.osloby.no/nyheter/Lordag-blir-det-solidaritetsring-rundt-mosk-i-Oslo-7912220.html