Tavle

Shakeel Rehman har forsøkt seg med kritikk av Koranen i Utrop.no, men ble heftig avvist av Basim Ghozlan. De to har diskutert på facebook med samme resultat.

Han mener muslimske ledere som Basim Ghozlan, som er forstander i Rabita-moskeen i Oslo, bruker et uheldig språk og skaper paranoia og offermentalitet når han sier at Ahmed Akkari i Danmark «mobiliserer mot islam», eller når IslamNet konstant omtaler religionskritikere som islamhatere.

Rehman reagerer også på at Ghozlan påstår at religionskritikere som han selv ønsker at folk skal «ta avstand fra islam». Rehman henviser til en meningsutveksling han og Ghozlan hadde på Facebook. Rehman beskyldte Ghozlan for å skjønnmale islam og ikke ville snakke om islams negative sider. Han tok til orde for rasjonell kritikk av Koranen og profeten, noe Ghozlan avviste på teologisk grunnlag.

Mennesker fra en muslimsk kultur som forsøker seg med religiongskritikk har liten plass i norsk offentlighet. Norske medier bidrar til det. Også Utrop.no som ikke gjøre noe forsøk på å bruke kritisk sans overfor hva Ghozlan sier.

Basim Ghozlan har ikke særlig mye til overs for Rehmans oppfordring om å være mer kritisk til Koranen og profeten Mohammed.

– Han sier: ”muslimske ledere må tåle relegionskritikk”. Det kan jeg gå med på. Men Shakeel forventer at jeg også skal lære de unge at islam har dårlige sider. Han krever at imamer og muslimske ledere skal være kritiske til Gud og profeten. Det er altså ikke bare at de skal tåle å høre slike synspunkter, men de skal også adoptere dem og formidle dem til den nye generasjonen. Dette er helt bak mål, mener Ghozlan.

– Shakeel mener at når noen sier om noen at de er «fiender av islam», kan dette på sikt føre til polarisering og vold. Men når Shakeel selv sier om andre at de ikke ”vil ha religionskritikk, for da vil deres egen maktposisjon som religiøse lærde bli utfordret” er dette, ifølge ham, helt legitim religionskritikk. For meg er dette doble standarder.

Ghozlans doble standarder er ikke sekulære-liberale doble standarder. Det er islamistiske doble standarder, og da taper sannheten. Men det har selvsagt en pris å påpeke dette. Ghozlan vil bli sint.

 

http://www.utrop.no/28397