Tavle

Basim Ghozlan har et greit svar på Shakeel Rehmans ønske om å åpne for religionskritikk også når det gjelder islam: Koranen er ufeilbarlig, men menneskene kan gjøre feil. Det er derfor greit å kritisere utlegningen av troen, men ikke troen selv.

Dermed er islam utilgjengelig for kritikk i den betydningen vi er vant til fra kristendommen. Journalisten fra Utrop, Are Vogt Moum, må redusere forskjellen mellom religionene ved å si at «enkelte teologer mener Biblen er skrevet av mennesker». Morsomt. Med et slikt utgangspunkt blir intervjuet meningsløst. Journalisten signaliserer at han ikke tør konfrontere fundamentalisten Ghozlan.

Ikke stykkevis islam
En del kristne teologer sier i dag at Bibelen er skrevet av mennesker og at det ikke er noe problem å forkaste Bibel-vers dersom de f eks blir irrelevante pga ny vitenskap? 

– En slik tankegang er det ingen åpning for når det gjelder muslimers forhold til Koranen. Hvis vi begynner å forkaste og revidere, har vi kastet hele religionen på båten. Man har på en måte ødelagt religionen innenfra.

– Mener du at det ikke er mulig å finne feil i Koranen? 

– Ja, det er vanlig islamsk lære. Dersom en religion er selvmotsigende, da kan det være fornuftig å forkaste hele religionen. Men jeg finner ingen grunn til å se det slik når det gjelder Koranen. Det er fullt mulig å tolke alle budskap i Koranen på en menneskevennlig måte i tråd med menneskerettighetene. Ingen budskap i Koranen strider mot sunn fornuft eller etablert vitenskap, sier han.

– Ligger ikke fundamentalismen snublende nær når man tolker en tekst som absolutt sann?

– Nei, det er jeg ikke enig med deg i. Poenget er at vi muslimer ser på selve teksten som perfekt, som et budskap som kommer fra Gud selv, og ikke er skrevet av mennesker. Men som sagt er alle mennesker feilbarlige, og i praksis vil derfor alle tolkninger av Koranen ha visse feil i den forstand at de ikke er perfekte som Gud selv. Det er også viktig å påpeke at islam gir menneskene stor personlig frihet. Det heter i Koranen at det ikke er noen tvang i religionen. Det er selvsagt å foretrekke at vi bestreber oss på å leve i tråd med Koranens budskap, men det er altså ingen tvang.

 

http://www.utrop.no/28397