Kommentar

Britiske statsadvokater som kan tenkes å få terrorsaker, eller saker som involverer muslimer på andre måter, skal ta kurs i islam-lære.

Det høres uskyldig ut. Poenget er at kunnskap om islam vil melde seg med økt styrke, og spørsmålet blir da, som med evangeliene: Hvem eier islam?

Hvilken tolkning av islam skal legges til grunn? Den offisielle, 2_kommentarstream sunni-versjonen? eller skal det anvendes vestlig vitenskapelig tolkning, som er utenkelig blant imamer og ulema?

Det var for ikke lenge siden et forslag i Danmark om behovet for en nyoversettelse av Koranen, hvis jeg ikke husker feil, og der kom også spørsmålet opp: Hvilken versjon skal man velge?

Den fundamentalistiske kristne oppfatningen går ut på at hvert ord skal tas bokstavelig. Men man ryker fort opp i problemer. Jeg har hørt folk nekte for at det finnes to skapelsesberetninger i GT, men man må gjøre vold på sin fornuft for å hevde noe slikt. Fordi Bibelens tekster har vært så viktige, er de blitt studert og tolket, og den historisk-kritiske metode har utviklet seg.

Klassisk islam er ikke bare fundamentalistisk. Man mener at Koranen er skrevet av Allah hinsides tid og rom. Den lar seg overhodet ikke diskutere.

Med slike holdninger blir det vanskelig i det hele tatt å forholde seg til historien. Men det er nettopp dette konfliktfeltet alle som skal lære om islam må våge seg inn i. Konflikter er uunngåelige. Her er det vitenskapelige prinsipper som blir satt på prøve.

Dhimmi Watch: UK: Prosecutors get lessons in Islam