Partiet Rødt har hatt landsmøte og målet er å reformere den ideologiske plattformen. Partiet ønsker å fremstå som mer moderne og forståelige for nye velgere, som tidligere stort sett har stemt Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Samtidig sa Steve Bannon på et foredrag i Oslo at islam ikke var et problem, at det var det politiske islam som var utfordringen, og at det var muslimene selv som måtte gjøre jobben med å endre sin tro.

Det er påfallende: Når noen i vår sekulære tidsalder kommenterer religioner, er det som om det er politiske partier man snakker om. Det er få som analyserer hva de troende av de ulike religionene faktisk tror på, hva som er den logiske måten å leve på for de troende, hvordan religionens dogmer legger grunnen for deres virkelighetsforståelse.

Selv Steve Bannon vil måtte innrømme at dersom Rødt forkaster den rendyrkede materialismen og klassekampen som utgangspunkt for moralsk tenkning, så er det ikke mye kommunisme tilbake. Men på samme måte som partiet Rødt ikke forblir kommunister dersom de oppgir sine dogmer, er det også med religioner. Vi tror alle på noe, selv kommunister gjør det, og det vi tror på former oss. Det er der vi må ha fokus, også når det gjelder islam.

Vi bør derfor ikke bli overrasket over at en såkalt reformasjon lar vente på seg i den muslimske verden. Alt for mange har en feil forståelse av den kristne reformasjonen som fant sted på 1500-tallet. Reformatorene rørte aldri ved treenigheten, inkarnasjonen og forsoningen ved Jesu død. Kristenheten er enige om de sentrale dogmene og hva de leder til hva gjelder en felles forståelse av viktige spørsmål som den frie vilje, menneskeverd, rasjonalitet og troen på en objektiv moral.

Kristne, uansett kirkesamfunn, leser de samme tekstene, tekster som ble skrevet ned kort tid etter Jesu død, og de søker alle den samme Jesus Kristus, den Jesus Kristus som sa «heller ikke jeg fordømmer deg», til kvinnen som var grepet i hor, den Jesus Kristus som etter oppstandelsen møtte Peter og spurte ham: «Elsker du meg?» En Peter som kort tid i forveien hadde forrådt ham tre ganger. Den Jesus Kristus som sa til alle at «jeg er veien sannheten og livet.»

Rembrandt (1606–1669), «Jesus og kvinnen som ble grepet i hor» (1644), etter Johannes 8, 1–11, olje på eik, 83,8 x 65,4 cm, National Gallery, London. Foto: Wikimedia Commons.

På samme måte søker alle muslimer sin gud, deres Allah. En gud som i Koranen presenterer seg på følgende måte: «Ikke har Han avlet og ikke er Han født, og ikke er én Ham jevnbyrdig.» En slik gud krever alt. Hans mangel på relasjoner fører til fravær av kjærlighet og moralske absolutter. Hans allmakt sprenger all vår forståelse av hva som er mulig. Han ønsker ingen kjærlig relasjon til det skapte. Hans profet søkte ikke vår kjærlighet. Hva han krevde, var vår underkastelse.

Enhver muslim som søker kjernen i islamsk tro, vil derfor forstå verden på samme måte. Det er fra denne kjernen politisk islam vokser fram. Den er ikke et isolert fenomen, den er islams forståelse av samfunnets organisering. Allah kan i sin allmakt ikke akseptere et verdslig regiment. De endringene Bannon etterlyser, krever derfor en endring av islams grunnvoll, og vil føre til at islam opphører å eksistere.

Det er mulig at medlemmene i Rødt en dag vil oppgi sin kommunistiske tro, at de lærer av historien og innser at Marx aldri vil gi menneskene den lykke han hevdet de ville få. Kommunismen er nemlig skapt av mennesker, og medlemmene i Rødt vet det, men det er noe annet med islam. Muslimer mener deres tro er utgått fra verdens skaper, og en slik åndelig forankret overbevisning lar seg ikke endre med nye sosio-økonomiske betingelser.

Islam vil derfor forbli det samme, men muslimer kan omvendes. Spørsmålet er om det er noen annen enn Jesus Kristus som kan forandre dem. Utfordringen med islam er av åndelig karakter, og det bør gjøre selv sekulære ydmyke. Den kristne kirke stod i sin tid overfor like store vanskeligheter som de islam representerer i dag, men fortidens kristne hadde nok større tro enn dagens, og det er kanskje der det største problemet ligger.

 

Kjøp Oriana Fallacis bok her

Kjøp billetter til Katie Hopkins her


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.