Sakset/Fra hofta

Basim Ghozlan beskyldte Hege Storhaug for å lyve på Tabloid igår. Storhaug lar ikke slikt sitte på seg, og svarer.

I gårsdagens Tabloid på TV2 om islams kvinnesyn og ytringsfrihet, protesterte Basim Ghozlan kraftig da jeg pekte på det tragiske faktumet at koranen foreskriver skilsmisseregler også for jenter som er så unge at de ikke menstruerer ennå. At slike regler er nedfelt i koranen, er dessverre ikke til å undres over, all den tid islamstifteren Muhammed selv ektet et jentebarn på ni år, Aisha (kilde: «Muhammad. His life based on the earliest sources», Martin Lings 1983, for øvrig en prisbelønnet biografi i den muslimske verden). Ghozlan påstod i TV-debatten at i koranen hans står det ingenting om slike skilsmisseregler, og han ba om kilden.

Den skal han selvsagt få. Det er imidlertid flere ting som først bør kommenteres hva gjelder Ghozlans synspunkt, holdninger og fremtreden i den offentlige debatten.

Først; Ghozlan omfavner verdens ledende ideolog for sunni-islamister, Yusuf al-Qaradawi. Qaradawi, bosatt i Qatar, er også president for Det europeiske rådet for fatwa og forskning, et råd som skal veilede europeiske muslimer i hvordan de skal leve i et fritt og verdslig Europa. Qaradawi har gitt fatwaer til støtte for kjønnslemlestelse, til støtte for polygami, mot at muslimske kvinner kan gifte seg med ikke-muslimer, og eksempelvis at det er påbudt for muslimske kvinner å bruke slør (fatwaen om kjønnslemlestelse kan eksempelvis leses på Islamonline 7.februar 2004). Et mye sitert utsagn fra Qaradawi er dette: «Med Allahs vilje vil islam vende tilbake til Europa og europeerne vil konvertere til islam. Da vil de være i stand til å utbre islam til hele verden.» Deretter «beroliger» Qaradawi med disse ordene: «Jeg garanterer at erobringen denne gangen ikke vil skje med sverdet, men ved hjelp av omvendelse og ideologi.» (Memri.org 6. desember 2002).

På Ghozlans hjemmeside, Islam.no, har det ved flere anledninger falt gode ord om Qaradawi. Det samme gjorde det i Dagsavisen.no i fjor. Ghozlan fikk dette spørsmålet: «Hvilken person kunne du tenke deg å være for en dag?» Her er svaret: «Det er en som heter doktor Qaradawi som er en stor og kjent lærd i den muslimske verden. Han har et meget rikt liv som jeg gjerne skulle få mer kjennskap til.»

Jeg har vært i flere debatter med Ghozlan de siste årene, både i radio og TV, og inntrykket av hans ståsted er så godt som entydig: Han forfekter langt på vei samme ståsted som Qaradawi på spørsmål relatert til kvinner, eksempelvis at muslimske kvinner er pålagt å bære slør, og at de kun må gifte seg med muslimske menn. Men, Ghozlan sier dette aldri direkte. Typisk sier han: Muslimske kvinner er helt frie til å velge selv. Men jeg ville anbefale at de gifter seg med muslimske menn og at de bærer slør. Slik tilpasser Ghozlan sine synspunkt både majoritetsbefolkningen og troende, konservative muslimer.

Les hele art. på rights.no

Basim Ghozlan om muslimske jentebarn og skilsmisse på TV2 i går