Den innflytelsesrike sunni-lærde Yusuf Qaradawi mener Holocaust var sendt av Allah. Han håper muslimene vil få lov å begå et nytt Holocaust på jødene. Qaradawi er leder av Det europeiske fatwarådet, der Islamsk Råd Norge er med. Likevel har ikke Rådet med ett ord kommentert de uhyrlige uttalelsene.

Revisjonisme, dvs. benektelse av Holocaust, er verden kjent med. En skismatisk katolsk biskop fikk nylig stor oppmerksomhet ved sin benektelse av Holocaust. Blant en del muslimske predikanter finnes et nytt fenomen: man hyller Holocaust og ønsker seg et nytt. Disse uttalelsene er så uhyrlige at offentligheten har vanskeligheter med å ta dem inn over seg.

–Gjennom historien har Allah sendt folk til jødene for å straffe dem for deres korrupsjon. Den siste straffen ble iverksatt av Hitler. Gjennom alt det han gjorde mot dem, selv om de (jødene, red.anm.) har overdrevet denne saken, klarte han å sette dem på plass. Dette var himmelsk straff for dem. Ved Allahs vilje; neste gang vil det skje gjennom de troendes (muslimenes, red.anm.) hender.

Dette ble sagt på Al Jazeera for kort tid siden. Helt siden krigen i Gaza har Qaradawi kommet med en serie uttalelser om at han venter på et oppgjør med jødene.

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Sultan Shoaib, sier de har fått flere henvendelser om Qaradawis uttalelser, men han vil ikke kommentere dem. Han viser til lederen for Rådet, Senaid Koblica, som igjen viser til Basim Ghozlan, leder va Det islamske forbundet. Ghozlan nekter å kommentere det han kaller politiske uttalelser.

Ghozlan sier følgende: –Jeg vil ikke kommentere disse uttalelsene fra Yuzuf al-Qaradawi. Jeg kjenner Qaradawi som en respektert religiøs leder, og vi følger med på hans fjernsynsprogram. Men hans politiske uttalelser vil jeg ikke kommentere.

–Men mener du at en person som forsvarer Hitlers handlinger overfor jødene, er kvalifisert til å avgjøre teologiske spørsmål for muslimer i Norge?

–Jeg har sagt at jeg ikke vil kommentere hans politiske uttalelser. Vi hører på Qaradawi når det er snakk om religion. Forøvrig betrakter vi ingen person som feilfrie, sier Ghozlan.

Lars Gule mener Qaradawi er diskvalifisert fra å lede fatwarådet, og at Islamsk Råd Norge burde ta initiativ for å få ham avsatt som leder.

–Ingen må undervurdere betydningen av det Yusuf al-Qaradawi sier om Hitler, jødene og Holocaust, sier Lars Gule, ekspert på islam og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.

–Det Qaradawi sier om Hitler og jødene, har sirkulert i noen dager nå. Uttalelsene er så groteske at de må tas opp i en bred sammenheng. Den typen uttalelser er bokstavelig talt livsfarlige fordi de kan brukes til å legitimere vold, slår Gule fast.

På den bakgrunn vil Gule oppfordre Islamsk Råd i Norge til å ta initiativ til å kaste Qaradawi ut av det europeiske fatwarådet.

–Imidlertid kan det vise seg vanskelig ettersom det jo er Qaradawi som har tatt initiativet til rådet, og rådet er dessuten selvsupplerende. Men et slikt initiativ kunne markert at uttalelsene er helt uakseptable for norske muslimer, føyer han til.


Muslimsk leder hyller Holocaust

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂