Nytt

VG har via sosiale medier «intervjuet» et par IS-terrorister for å finne ut hvorfor de forlot sine ellers så normale liv i Europa for å reise til Syria og Irak og drepe i Allahs navn. Etter å ha fastlått at årsaken (ikke overraskende) er islam og koranen, er det tid for norske eksperter til å uttale seg.

2292779

Lykken er funnet i koranen og den islamske stat

Basim Ghozlan, forstander i Det islamske forbundet i Norge, sier til VG:

– Dette synet på islam er trist. De som ønsker å bygge opp jorden med godhet og barmhjertighet kan umulig tenke slikt, sier Ghozlan.

Gozlan sier at disse jihadistenes argumentasjon er en blanding av forvirring og ignoranse.

– De blander sammen ordet «terrorisme» med ordet «skremme». Koranen snakker om å skremme dem som angriper muslimer, men ikke å terrorisere dem, sier Ghozlan, som dermed tolker muslimenes hellige skrift på en helt annen måte enn det det esktreme jihadistene gjør. (sic.)

 

TERRORTRUSSEL_MUSL_7

«Koranen snakker om å skremme dem som angriper muslimer»

Oppfølgingsspørsmålene som manglet:

-Så, Ghozlan, du stadfester at koranen mener det er greit å skremme de som angriper muslimer. Kunne du forklare oss forskjellen på skremming og terrorisme?

-Hvordan definerer du «angrep på muslimer»? Er verbale angrep, som for eksempel kritikk av islam, å betrakte som et angrep hvor muslimer, ifølge din tolkning av koranen, gis rett til å skremme?

– Hva med burka- og niqab-forbud? Er dette et «angrep» på muslimer?

Hvor skremte bør de som angriper muslimer bli? Er ikke det å være vettskremt det samme som terrorisert?

Det er skremmende at norske journalister lar Ghozlan få slippe unna med slike uttalelser. Hvor ble det av kritisk journalistikk? Eller er dette også å anse som et «angrep» på muslimer?

Vi minner også om Ghozlans tidligere uttalelse om at ord som «knuse» og «drepe» kunne være koseord på arabisk. Enten har Google-oversettelsen gått amok eller så har Ghozlan en egen utgave av norsk-arabisk ordbok for Rabita-moskéen.

VG