Sakset/Fra hofta

Direktøren for den Hamas-kontrollerte TV-kanalen al Aqsa, Hazem Shaarawy, beklager drapstruslene i barneprogrammet «Morgendagens pionerer». I programmet fremsatte en røslig Hamas-kanin og en mindreårig programleder med liv og lyst det som tolkes som drapstrusler eller oppfordringer til hat mot tegneren Kurt Westergaard.

Og det var slett ikke meningen:

– Programmet var direktesendt, og ting kom ut av kontroll. Den opprinnelige ideen var at vi skulle snakke om tegningene og forklare at profeten ikke er slik de fremstiller ham, sier Hazem Shaarawy til Klassekampen.

Det palestinske barne-programmet har vakt sterke og fordømmende reaksjoner i Norge – bortsett fra hos forstander Basim Ghozlan i Det islamske forbundet.

I motsetning til kanal-direktør Shaarawy, som beklager draps-truslene, forklarer Ghozlan uttalelsene til Hamas` kjempe-kanin med at nordmenn – på sedvanlig, ikke-muslimsk vis – har misforstått og overdrevet det hele.

Slakt, drepe og den slags er bare godord på Gaza-stripen:

– Ord som drepe, slakte og knuse, kan være » kose-ord» på arabisk. Det sier forstanderen i det Islamske forbundet som mener kritikken mot Hamas sitt barne-tv-program er sterkt overdrevet. Basim Gohzlan mener oversettelsene av programmet blir misvisende.
– Ord som drepe og knuse kan være kose-ord på arabisk, og er ikke nødvendigvis bokstavelig ment, sier Gohzlan.

Som ved alle andre anledninger gjelder det å se på kontekst og tonefall, forklarer forstander Basim videre:

– Jeg har selv vokst opp med at det arabiske ordet for «drepe» er et leke- og koseord. Hva ordet virkelig betyr, er helt avhengig av hvilken tone som blir brukt og hva slags sammenheng det blir brukt i, sier Ghozlan til Vårt Land.

Det har han helt rett i – selvsagt bør vi se på hva slags sammenheng leke- og koseordene ble brukt i. Og da ser vi unektelig at det er en svært vanskelig oppgave å tolke barne TV-kaninens og lille Saraas vennlige uttalelser som annet enn et uttrykk for lutter velvillighet:

Religiøs kjempekanin + barn i studio x Hamas + Muhammed-karikatur + hån av profet = blasefemi + ikke uvanlig å forlange dødsstraff for blasfemikere i islam + tegner Westergaard + drepe + ingen steder å gjemme seg + slakt + Allah x knuse = en helt ukjent kontekst

Personlig er jeg usedvanlig dårlig i matematikk, så det er ikke meg gitt å finne svaret på denne kompliserte ligningen. Men noen andre kunne kanskje prøve seg, slik at vi alle kan forstå og tolke betydningen av forstander Ghozlans godord i sin rette sammenheng?

For øvrig er det ganske fristende å tilføye – i mitt aller vennligste tonefall naturligvis, og i en utrolig hyggelig kontekst – at det brått gikk opp for meg hvorfor ingen så langt har tatt seg bryet med å komme med noen draps-, slakt-, og knusetrusler mot forstander Basim G. for alt han har bidratt med av koselige utsagn i den norske offentligheten. For det er det jo ingen vits i når herr Ghozlan bare ville bli begeistret for å få noen hjertevarmende hilsener – proppfulle av koseord i en trivelig kontekst, som for eksempel hans lekende tilnærming til dødsstraff for homofili? Kan det i det hele tatt tenkes en større nedtur for en vordende attentatperson, uavhengig av attentatpersonens alder, kjønn, religion og kontekst?

Men fra lek til revolver: statsminister Stoltenberg har også reagert med mishag overfor barne TV-konseptet og Hamas-kaninen. Det var ikke annet å vente, da politikere vanligvis reagerer overfor NRK rett som det er. Kanskje spesielt fordi de betaler for å opprettholde kanalen. Altså NRK – ikke Hamas sin TV-kanal, om noen nå skulle tro det.

At statsministeren går så langt som å fordømme Hamas` barneprogram er imidlertid i overkant, føler forstanderen:

Statsminister Jens Stoltenberg har fordømt tv-programmet, det er meningsløst sier Gohzlan.
– Vi har brutt broene til Hamas og det betyr nå at vi ikke har noen kanaler for å påvirke dem i positiv retning, sier Gohzlan.

Det spørs vel om det mulig for Norge å påvirke Hamas, som bor på Gaza, i positiv retning, når Norge foreløpig ikke ser ut til å ha lykkes med å påvirke forstander Basim Ghozlan i nevneverdig positiv retning heller – enda han tross alt bor her.

Og med sin velutviklede sans for å blamere seg selv ved nær sagt enhver anledning, er det nok et par ting som tyder på at herr forstanderen burde begynne å bekymre seg mer om sine egne broer enn andres i tiden som kommer.

P4 – «Drepe» kan være kose-ord

Dagbladet: Programmet var en glipp