Kommentar

At den norske major og frilansjournalisten Terje Marøy legitimerer selvmordsangrep på jødiske nybyggere, er i seg selv ikke noen stor begivenhet. Det er heller stedet han gjør det på, www.islam.no, som er interessant.

Det har alltid vært en voldsberedskap på venstresiden. En del av dem søker nå sammen med voldsvillige/voldsforherligende muslimer. Det er nytt, og det er skremmende.

Marøy har et langt «rambling» innlegg, hvor han utreder og analyserer hva som er legitim forsvarskamp. Han slår fast at begge parter har rett til å drepe de stridende, men forfølger ikke saken videre: da har altså Israel rett til å drepe Hamas-ledere? Det er kun feil hvis det går med sivile? Slik må Marøy forstås.

Jeg vil si innlegget er preget av ambivalens, og store motsetninger. Marøy vil gjerne forstå, forklare, og begrunne palestinernes og irakernes vold. Han mener alle settlere er på linje med soldater, de er ofte bevæpnet, og befinner seg på okkupert mark. De er legitime mål (han sier ikke noe om kvinner og barn). Han har en grov trykkfeil, som kanskje ikke er helt tilfeldig (?):

«Inne i Palestina (om man foreløpig definerer det innenfor 67-grensen) – finnes knapt israelske sivile i en beskyttelsesverdig betydning av ordet. Jeg ser her bort fra jødiske hjelpearbeidere og fredsaktivister mv. som er gjester i landet, og som har krav på å bli vist den gjestfrihet og respekt som er felles i alle kulturer. Man dreper ikke en gjest – selv om han som individ tilhører fiendens folkegruppe.»

Gjestfriheten gir gysninger.

Marøy liker ikke rene terrorhandlinger, dvs. mot sivile. De er dårlig PR. Men han kommer gjerne med råd om smarte angrepsmetoder, som snikskyting, og hvordan de skal organiseres. Han mener det burde gå an å få til en 50 angrep per dag!

Bare det å få seg til å skrive om drap på andre mennesker på denne måten er helt hinsides. Når man skriver om å drepe andre bør man veie sine ord på gullvekt. I hvert fall når det er i den aktivistiske formen det her er snakk om. Men av en eller annen grunn har deler av venstresiden alltid hatt et behov for å forsvare voldsbruk, hvis det er ofre som står for den. Man burde kanskje ha lært at volden har visse omkostninger, også for dem som utfører dem.

Marøy tar avstand fra selvmordsbomber Irak-style. Mot slutten går det også frem at han ønsker at palestinere skal drive ikke-voldelig kamp. I Irak bør valgene få en sjanse. Det blir en temmelig stort sprik mellom standpunktene. Hva mener han egentlig?

Det gir unektlig et signal å offentliggjøre en slik tekst på samme nettsted hvor forstander i Det islamske forbundet i Norge, Baslam Ghozlan, gikk god for bruk av selvmordsbombere.

Muslimsk leder forsvarer selvmordsbombere

«Ghozlan skriver dette i en spørrespalte på det muslimske nettstedet islam.no. På spørsmål fra en ung gutt forsvarer Ghozlan selvmordsbombere, melder Kanal 24.

– Hvis krigen er lovlig, sett fra islamsk synsvinkel, og hvis man ikke har mulighet til å ramme fienden med andre midler enn å ofre sitt eget liv, er dette lov, skriver han.»

Ghozlan legger til at man ikke må ramme uskyldige. Det er den typen forbehold som liksom skal kvalitetssikre terroren! Faktisk minner det ikke så rent lite om marxistisk renvasking av begrepene, for å skjulte dobbelte budskap: av typen proletariatets diktatur og frihet som forenlig, osv. Vi merker den samme villighet hos journalister til å ta den type sprøyt for god fisk. Her er sunn fornuft koblet ut.

ISLAM.NO