Kirken tar i stadig sterkere grad standpunkt mot Israel og for den palestinske sidens syn på konflikten i Midtøsten. Nå har Den norske Kirke og Mellomkirkelig Råd gått sammen med Islamsk Råd om å be norske myndigheter presse Israel til å stanse okkupasjonen og avvikle bosettingene på Vestbredden, skriver Magazinet.no.

Mellomkirkelig Råd aksepterer begrepsbruken (okkupasjon) og det arabiske synet på årsaken til konflikten, nemlig at palestinsk land er okkupert og bosettingene er ulovlige. Den forklaringen daterer konflikten til 1967, mens alle vet at araberne startet utslettelseskrigen mot Israel i 1948, da staten ble opprettet. Alternativt går Mellomkirkelig Råd god for det islamistiske/arabiske synet at opprettelsen av staten Israel i seg selv er okkupasjon av arabisk jord. Det er verdt å merke seg hvilken viktig politisk markering MK gjør i denne saken.

Begrunnelsen for kravet om press er at «Israel er den sterke parten i konflikten»:

Konflikten har ikke to likeverdige parter, men består av en sterk okkupant, Israel, og okkuperte palestinske områder med en svak politisk ledelse. Situasjonen gjør at både okkupanten og den okkuperte brytes ned moralsk og brutaliseres, noe som gir næring til voldsspiralen. For både palestinernes og israelernes skyld må okkupasjon og urett opphøre dersom en framtid med trygghet og fred skal bli mulig for begge folk, står det i uttalelsen.

Det er en venstrepopulistisk framstilling av situasjonen, på linje med PRIO-forsker Hilde Henriksen Waages framstilling, og baserer seg på den faktisk feilaktige forestillingen om at konflikten kun er mellom Israel og palestinerne. Fra starten har araberlandene frontet den anti-israelske kampanjen, og det er araberlandene rundt Israel som utløste og holder konflikten i live. Ennå er det bare Jordan og Egypt som har anerkjent Israel, og terroren støttes og finansieres utenfra.

Det er assisterende gen. sekr. i Mellomkirkelig råd Vebjørn L. Horsfjord og Shoaib Muhammad Sultan i Islamsk Råd som er koordinatorer for Kontaktgruppen. De oppfordrer både kristne og muslimer til å engasjere seg i den internasjonale «Riv muren-kampanjen».

Uttalelsen nevner ikke terroren med ett ord i sin oppfordring til myndighetene, og det er ganske utrolig. Det kan virke som at Islamsk Råd har fått 100% gjennomslag i teksten.

Dette er ikke noe annet enn et kirkelig knefall for den arabiske versjonen av årsaken til konflikten i Midtøsten.

En av Islamsk Råds målsettinger er:
«å vise solidaritet med den muslimske ummah verden over.»

I uttalelsen står det:

Som kristne og muslimer i Norge med et dypt engasjement i dialog ønsker vi at dialogens idealer om likeverd, respekt og fellesskap skal gjelde på tvers av nasjonal og religiøs tilhørighet. Vi vil framheve religionenes ansvar for å bidra konstruktivt til å skape fred og rettferdighet, istedenfor å være med på å låse konflikten i destruktive mønster. Vi oppfatter ikke konflikten mellom israelere og palestinere primært som en religiøs konflikt, men vi erkjenner at religiøse aktører spiller ulike roller i denne konflikten. Religionene er derfor både en del av problemet og et nødvendig element i arbeidet for en løsning.

Solidaritet med én part i en konflikt, slik MK og Kirken går med på i uttalelsen, kan umulig bidra til noen rettferdig fred som de så fint hevder at de ønsker.

På hjemmesiden islam.no, som bl.a. Islamsk Råd står bak, oppfordres det til boikott av Israel, med lenke til Boikott Israel-aksjonen.

Bazim Ghozlan har tidligere forsvart selvmordsaksjoner på islam.no, og gjør det ennå. Etter å ha blitt konfrontert av Kjell Arild Nilsen/NTB med det han skrev, har han skrevet en ny begrunnelse og rettferdiggjørelse av selvmordsaksjoner, der han tillegger andre det han skriver, men det er ingen tvil om hva han selv mener – blant annet terroraksjoner mot sivile. Ingen israelere er sivile:

Så lenge ordet terrorisme har noe med å angripe sivile, må man definere hvem som er sivil og hvem er soldat før man kan stemple enkelte aksjoner for terrorisme. Hvem har man rett til å angripe i en krig og hvem har man ikke? Det ser ut som om de fleste tror at sivile er dem som har på seg vanlige klær mens soldater er dem som går i militærklær. Palestinerne vet at alle israelske borgere er militante. Det eneste unntaket er barn. Både kvinner og menn har pliktig militærtjeneste. De er okkupanter uansett hvilke klær de har på seg. De fleste palestinerne ser derfor ikke på ofrene til selvmordsaksjoner som «uskyldige sivile».

Han skriver «eneste unntaket er barn», men selvmordsterroristene skjermer ingen, heller ikke barn. Flere selvmordsaksjoner har vært målrettet mot israelske skolebusser. Da var barn hovedmålet.

Dette synet gjør kirken knefall for, når terroren ikke en gang berøres i dokumentet som er sendt regjeringen. Det er tragisk.

pressemeldingen: Felles kamp mot islamofobi og antisemittisme