Ben Gurion Airport. Entry denied
Fellesutvalget for Palestina beklager at to utsendinger er blitt nektet innreise i Israel. «Kastet ut av Israel» skriver Klassekampen. Organisasjonen som Ola Lars Andresen og Søren Kure representerer, og som de representerte på sin reise til Israel, er ansvarlige for – og driver – boikotten mot israelske varer.
Fellesutvalget for Palestina inviterer til feiring av den palestinske intifadaen (27. september kl. 15 ved Stortinget), krever at Israel skal stanse krigsforbrytelser, avslutte okkupasjonen og la flyktningene fra 1948 vende tilbake. Organisasjonen krever ikke stans i selvmordsaksjonene, eller at palestinerne avvæpner terrorgruppene. De to utsendingene fra bladet «Palestina» skulle intervjue representanter for den israelske fredsbevegelsen til et temanummer om denne. Klassekampen er indignert over at de to ble sendt ut av landet igjen, mens utenriksminister Jan Petersen ble «møtt med stor velvilje». Sammenligningen er fantastisk.
Det påstås i artikkelen at Israel «lukker» seg og at «utlendinger» i større og større grad nektes innreise. Hvilke utlendinger sies det ikke noe om. Nordmenn som er blitt nektet innreise i Israel, er relatert til grupper, organisasjoner eller partier som har signert boikotten mot Israelske varer.
Det gjelder også AUF. AUF-leder Gry Larsen og sentralstyremedlemmet Oddbjørn Nesje ble nektet innreise tidligere i år. Man kan diskutere om det er klokt av Israel å stenge Arafats venner ute (Palestina-venner er de jo ikke, intifadaen som disse gruppene og personene forsvarer har i overskuelig framtid ødelagt muligheten for opprettelse av staten Palestina) – men Israel kan i likhet med alle andre land selv bestemme hvem de vil slippe gjennom passkontrollen.
I krigssituasjonen som Israel befinner seg i, er det forståelig at Israel ikke ser noen grunn til å slippe inn folk som åpent støtter den terrordrevne intifadaen og Hamas/Hellig Krig-fascistene. Grupper som står på internasjonale, EUs og også Norges lister over terrorgrupper. Den antiisraelske aktiviteten til boikott-gruppene bidrar til å svekke den ørlille påvirkningskraften norske myndigheter måtte ha igjen vis à vis israelske myndigheter. Ambassaden forsøker rutinemessig å hindre avvisninger. «Hittil har vi ikke lykkes en eneste gang» sier Karsten Klepsvik i UD. Det er Sharon som bestemmer – hans prinsipp er no compromize with terror – og han har det meste av Israel med seg. Nordmenn som direkte eller indirekte støtter terroren slipper ikke inn. De ses på som «sikkerhetsrisiko».
Boikott-aksjonen mot Israel har bidratt til å undergrave Norges rolle i Midtøsten mer enn noe annet. Oslo-prosessen sies å ha gjort Norge til noe nær et skjellsord, men boikotten er den desidert mest tarvelige øvelse i skinnhellighet som det norske politiske og sivile samfunn står bak. Den norske fagbevegelsen er sammen med sosialister, mer ytterliggående grupper på venstresiden og palestinagruppene helt dominerende i denne kampanjen. Det vil si at Arbeiderpartiet, som før har kunnet spille en mer eller mindre nøytral nøkkelrolle mellom partene, er fullstendig kompromittert, selv om moderpartiet ikke har signert boikotten. Men AUF og arbeiderbevegelsen spiller på lag med voldsforherligende (og til dels -praktiserende) grupper som Internasjonale Sosialister, AKP, RV, Rød Ungdom og NKP. LO-organisasjoner som Norsk Folkehjelp samarbeider med palestinagruppene i Fellesutvalget, for tiden i noe som kalles «Riv Muren-kampanjen» som annonseres på Fellesutvalgets hjemmeside. Folkehjelpa klager over at deres hjelpearbeidere ikke får bevege seg fritt. Man kan lure på hvorfor nøytralitet ikke betyr noe for dem. Er det å ta politisk standpunkt viktigere enn å drive humanitært arbeid? Israelere og palestinere er begge krigens ofre. Å ta parti for den ene siden mot den andre, er ødeleggende for en humanitær organisasjon.
Boikotten er en gjenopptakelse av den Palestina-komiteen (AKP-ml) startet for ti år siden men ikke lyktes med. Mens AKP-ere i sommer har stått skolerett for å ha støttet terrorregimer, har ideene og den ensidige virkelighetsbeskrivelsen vokst langt utenfor den lille AKP-kjernen. For sikkerhets skyld har Boikott Israel-kampanjen hjemmeside både på engelsk og arabisk. Israelerne skal ikke være i tvil.
Norske og skandinaviske journalisters rapportering fra området tyder ikke på at Israel systematisk stenger ute eller utviser «kritikere». De nekter innreise til personer som er knyttet opp til organisasjoner og kampanjer som først og fremst er israelsfiendtlige. Å blande fiendtlighet med kritikk, er helt vanlig tåkelegging fra Klassekampen og de gruppene det gjelder – som Fellesutvalget for Palestina.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.