Kort

Kjønnslemlestelse har vært forbudt i Egypt i de siste syv år (91% er kjønnslemlestet). 13-årig jente døde av skadene.  The Guardian