Nytt

Oslo har store utslipp av NO. Dette kan føre til astma og luftveissykdommer. ESA mener at Oslo bryter luftkvalitetsdirektivet sammen med Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen.

Har man tro på at den innvandringsdrevene befolkningsøkningen i de store byene skal bedre luftkvaliteten?

Oslo er en versting på utslipp av NO, en usynlig, luktfri gass som kan gi astma og luftveissykdommer.

Aftenposten skrev i mai i år at EFTAs overvåkingsorgan ESA går til sak mot Norge for brudd på luftkvalitetsdirektivet. I tillegg til Oslo har Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen hatt så dårlig luft at de har oversteget de lovlige nivåene.

Nå skriver VG at Norge stevnes for brudd på luftkvalitetsdirektivet. Det formelle vedtaket om at Norge saksøkes vil bli gjort i ESAs presidium torsdag formiddag, skriver VG

http://www.osloby.no/Norge-stevnes-for-darlig-luftkvalitet-7831020.html