Nytt

Statssekretær i UD, Bård Glad Pedersen, ringte den israelske ambassadøren og ba Israel revurdere utestengelsen av Mads Gilbert fra Gaza. Dermed går norsk UD god for at Gilbert ikke er noen sikkerhetsrisiko, stikk i strid med hva israelerne påstår.

Det  ville vært mer diplomatisk om UD spurte ambassadøren hva grunnlaget for utestengelsen var. I stedet tar UD det som må  bli oppfattet som et politisk standpunkt, dvs. man gir etter for den propalestinske lobbyen i Norge.

– Jeg var tydelig på at vi fra norsk side ikke forstår grunnlaget for å nekte Gilbert innreise på Gaza. Jeg ba om at israelske myndigheter revurderer beslutningen om innreisenekt, sier Glad Pedersen i en epost til NTB.

– Gilbert har i mange år spilt en viktig rolle i å bistå det palestinske helsevesenet, og hans reiser til Gaza er viktige for å kunne fortsette dette arbeidet, tilføyer Pedersen, som også understreket at Gilberts politiske ytringer ikke bør hindre ham i å gjøre en viktig medisinsk innsats på Gazastripen.

Statssekretærens uttalelse er et rent partsinnlegg. UD åpner ikke for muligheten for at Israel har en gyldig grunn til å utestenge Gilbert.

 Vi uttrykte manglende forståelse for beslutningen og ba om at beslutningen burde bli omgjort, sier Glad Pedersen.

I lys av Gilberts vedvarende kampanje mot Israel, er det merkelig at statssekretæren ikke tar så mye som et minste forbehold om at beslutningen kan være bygget på fakta.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Statssekretar-ringte-Israels-ambassador-om-Gilbert-7787662.html