I henvendelsen der han uttrykker bekymring over antisemittisme i Norge viser senator Sam Brownback til en rad hendelser.

* Kristin Halvorsens deltakelse i anti-Israel-demonstrasjonen i Oslo 8. januar 2009. Halvorsen ble fotografert stående ved siden av en plakat med teksten «USA og Israel – den største ondskapens akse». Det heter at Halvorsen var den eneste statsråd i Europa som deltok i en slik demonstrasjon, og den eneste statsråd som har gått inn for boikott av israelske varer.

* Legene Mads Gilbert og Erik Fosse dro til Gaza under krigen i des. 2008/jan. 2009 på vegne av statsfinansierte Norwac. Legene arbeidet på et sykehus hvor også Hamas holdt til uten å nevne deres nærvær, og mye av det de sa var ensidig til fordel for Hamas. Statsminister Jens Stoltenberg ringte og sa at hele Norge sto bak dem.

* Gilbert og Fosse fremsatte noen meget sterke påstander om at Israel bevisst hadde kvinner og barn som mål for krigføringen. Det gjør det meget spesielt at utenriksminister Jonas Gahr Støre velger å gå god for boken deres i en tekst på bokens omslag.

* Førstesekretær ved den norske ambassaden i Riyadh, Saudi-Arabia, brukte sin offisielle epostadresse til å sende ut ut meldinger der israelernes krigføring i Gaza ble sammenstilt med Holocaust, og et sogar med bilder. Israelske aviser tok opp saken, og fra israelsk hold ble det krevd disiplinærtiltak. Jonas Gahr Støre forsikret i mars at førstesekretæren ikke lenger var ved ambassaden, men i juni påviste Haaretz at Lilleng fortsatte tjenestegjorde der, og senere kunne avisen fortelle at hun var blitt forfremmet.

* Ingrid Fiskaa fra SV sa ett år før hun ble statssekretær i Miljøverndepartementet, at hun hadde dagdrømt om at FN sendte raketter inn over Israel.

* Israelske politikere fremstilles som nazister eller med nazi-symboler. Finn Graff tegnet daværende statsminister Ehud Olmert som KZ-kommandant Amon Götz fra filmen Schindlers liste. Graff ble senere gitt fortjenstemedalje av kongen for sitt kunstneriske arbeid.

* Erik Eiglads bok The Anti Jewish Riots in Oslo omtaler opptøyene i Oslo 8. januar 2009 som pogromer. Selv ikke i 1930-årene og under krigen har Norge opplevd noe lignende.

* Jødiske skolebarn blir trakassert på skolen og utenfor.

* Skuddene mot synagogen i Oslo i 2006. Kantoren ble antastet på åpen gate, og den jødiske gravlunden er vandalisert.

* Det vises dessuten til Manfred Gerstenfelds bok Behind the Humanitarian Mask. The Nordic countries, Israel and the Jews.

Les også

-
-
-
-
-
-