At den norske regjering støtter det ene kulturuttrykk etter det andre med brodd mot Israel har ikke gått hus forbi i Jerusalem, og en høytstående diplomat henger nå bjella på katten: Utad snakker regjeringen om forsoning og forståelse, men i realiteten finansierer regjeringen kultur som bidrar til delegitimering av Israel.

«The open and official Norwegian policy talks about understanding and reconciliation,» a senior Israeli official said Sunday evening, «but ever since the war in Gaza, Norway has become a superpower in terms of exporting multimedia aimed at de-legitimizing Israel, while using the Norwegian taxpayer funds for creating and transporting this multimedia.»

Det er en serie ulike evenement som er blitt for mye for den israelske regjeringen:

Det begynte under Gaza-krigen da legene Mads Gilbert og Erik Fosse ikke lot noen anledning gå fra seg til å svartmale Israel. At utenriksminister Jonas Gahr Støre personlig anbefalte boken på dens bakside, er oppsiktsvekkende for en sittende utenriksminister. Selv hadde Gahr Støre noen formuleringer om gass i sin egen bok, som virket odiøse på Israels bekostning.

Siden den gang har det vært en rekke kunstutstillinger og filmer med skarp front mot Israel.

En ting er Håkon Gullvågs bilder, noe annet er at ambassadene i Beirut, Damaskus og Amman er med å arrangere en utstilling med hans bilder.

Trondheim er blitt en region med mange Israel-motstandere. Et teaterstykke «Gaza-monologene», tar opp barns situasjon i Gaza. Nå skal Trondheim kommune betale for at deltakerne skal flys til FN for å vise forestillingen der.

På toppen av det hele kom filmen Gazas tårer av Vibeke Løkkeberg. Den har fått 2,4 milioner av Norsk Filminstitutt, 800.000 fra Fritt Ord, og filmen promoteres i utlandet av myndighetene.

Denne anti-israelske propgandaen går hånd i hånd med vedtak som faller negativt ut for Israel: I slutten av september avslo regjeringen å la Israel teste ut to ubåter på en marinebase i Kristiansand som leies av det tyske selskapet ThyssenKrupp. Israel har tidligere fått testet ubåter der, før de overtas og seiles til Israel.

Vedtaket er bare ett i rekken av negative.

Kombinasjonen av anti-israelsk propaganda og nei til kjøp, og alt som har med israelske militære å gjøre, er nå blitt en så entydig politikk at Jerusalem ser grunn til å reagere.

Resultatet kan bli at Israel stenger ambassaden i Oslo og samlokaliserer i København.

Det vil være et følbart prestisjetap for Norge, men regjeringen ser ikke ut til å bry seg.

Israel: Norway inciting against us