Nytt

Israel nekter Mads Gilbert innreise til Gaza i fremtiden og viser til sikkerhetsgrunner. Det er ikke hans legegjerning og heller ikke hans anti-israelske propaganda som er grunnen, det er sikkerhetstrusler, heter det i begrunnelsen.

Gilbert representerer m.a.o en sikkerhetstrussel i israelske myndigheters øyne. Det må norsk presse forholde seg til.

Mads_Gilbert

foto: Mads Gilbert, en.wikipedia.org

Det heter i den israelske pressemeldingen:

For many years Gilbert has been politicizing humanitarian work, and has repeatedly demonized Israel by publicizing unsubstantiated accusations. However, the decision is not related to Gilbert’s medical or political activities – but solely and strictly due to security reasons, as stated in the below response from the Coordination Of Government Activities in the Territories (COGAT).

 

 

Coordination Of Government Activities in the Territories (COGAT):

«Israel encourages international organizations to assist the population in Gaza with humanitarian aid.

Moreover, since the last escalation and consequent military operation, Israel has approved the entry of dozens of doctors from around the world to Gaza. Additionally each week Israel accommodates the entry of dozens of Gaza civilians for medical treatment in Israeli hospitals.

Dr. Gilbert’s entry to Gaza through Israel was denied by security officials for security reasons and is unrelated to Mr Gilbert’s s anti- Israeli and anti- Semitic statements».

Det er en konkret påvisning: Gilbert har, ifølge sikkerhetsmyndighetene, vært involvert i noe som gjør han til en sikkerhetstrussel for Israel. Man har ikke lagt hans uttalelser til grunn.

Nå kan Gilberts tilhengere, og de er det mange av i norsk presse, påstå at dette er et påskudd. At den virkelige grunnen er politisk. Men det står faktisk noe annet i pressemeldingen. Da blir det et spørsmål om troverdighet: Tror man Gilbert er i stand til noe slikt, kan det ha skjedd?

Politisk later ikke Gilbert til å ha noen betenkeligheter med Hamas. Under intervjuet med danske Martin Krasnik i Deadline i sommer, var det ikke noe tegn til kritikk av Hamas. Gilbert har i alle de årene han har vært aktiv på Gaza aldri kritisert Hamas på noen substansiell måte.