Feature

Hamsun.knut

Professor Andreas G. Lombnæs snakker torsdag 27. november over temaet: Hamsun og nazismen. Diktprosa og sakprosa.

Tore Rem har i høst utgitt en boken Reisen til Hitler. I den anledning skrev Lombnæs en artikkel i Klassekampen 29. oktober med tittelen: Nazist? Ja eller nei!

Lombnæs skrev

I 1940 var to av tre norske offiserer medlemmer av Nasjonal Samling, fire av fem nordmenn i uniform tjente Hitler og ikke de allierte, for ikke å snakke om krigsprofitører og alle merkverdigheter som motstandsmennene hadde for seg under og etter krigen.

Alt dette er med rette tilgitt og glemt i dag. Det som ikke så lett burde glemmes, er hvordan det ble glemt og tabubelagt, og det like opp til i dag. Disse glemselsmekanismene er stadig like aktuelle, fordi de er språklige funksjoner som synliggjør mediers og institusjoners uerkjente og nær på ubevisste maktutøvelse. Det vil skje igjen. Det skjer nå.

Den våkne leser vil se forbindelseslinjer til dagens politiske debatter. Nettopp  mediers og institusjoners «uerkjente og nær på ubevisste maktutøvelse» er viktige tema. Noen må påta seg å øke erkjennelsen. Bevissthet om språk og bevissthet om historieforståelse går sammen.

Møtet finner sted på Deichmanske hovedbibliotek.

Dato torsdag 27. november

Tid: kl. 19.30

Inngangspenger kr. 100,-

Påmelding på: kontakt@document.no, merket «Hamsun»

 

Les også

-
-
-
-
-